Els accidents laborals a Catalunya s'incrementen un 15,2% el 2021

El nombre d'accidents mortals es redueix un 12,6%, fins als 69

Catalunya va registrar 201.153 accidents laborals durant l'any 2021, un 15,2% més que l'exercici anterior. D'aquests, 184.448 es van produir durant la jornada de treball, mentre que els 16.705 restants es van donar mentre el treballador anava o tornava de la feina, segons les dades publicades per l'Observatori del Treball i Model Productiu i recollides per Comissions Obreres (CCOO).

Entre els accidents durant la jornada laboral, gairebé la meitat (49%) van derivar en incapacitat temporal. Per altra banda, al llarg del 2021 es van produir 69 accidents mortals, un 12,6% menys en termes interanuals. Pel que fa al nombre d'accidents de treball lleus i greus, en canvi, es van registrar augments del 21,2% i del 6,8%, respectivament.

Dins els accidents mortals, CCOO destaca que el 35% es van produir per causes no traumàtiques relacionades amb elements de l'organització del treball, com ara pressions o càrregues de treball, i no qüestions de seguretat.

Quant als accidents que es van produir mentre l'empleat es desplaçava al lloc de treball, 16 d'ells van ser mortals, cinc menys que el 2020.

Per sexes, la majoria dels accidents de treball mortals els van patir homes. En concret, 63 de les morts registrades el 2021 corresponen a homes, mentre que cinc corresponen a dones. Ara bé, la xifra d'accidents mortals entre els homes va disminuir un 19,2% en termes interanuals, mentre que en dones es va passar d'una mort el 2020 a les cinc del darrer exercici.