Malestar entre el sector turístic amb la sentència del TS que permet anuncis d'HUT il·legals a Airbnb

La resolució afecta les empreses que realitzen la seva activitat de forma reglada

El Departament d’Empresa i Treball, CONFECAT, PIMEC Turisme, FOMENT, ACAVe, TURALCAT i la Federació Catalana de Càmpings manifesten el seu desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que anul·la l’ordre de la Direcció General de Turisme del 2015 que obligava Airbnb a eliminar més de 14.000 anuncis d’habitatges turístics que no estaven inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya. El número de registre és obligatori segons la normativa catalana per identificar els establiments i com a garantia de legalitat.

Sector turístic i Generalitat de Catalunya consideren que la sentència afecta negativament sobre les empreses que realitzen la seva activitat de forma legal, les comunitats locals, els mateixos turistes i les administracions. A més, no comparteixen que exigir a les plataformes que ofereixin únicament oferta legal suposi sotmetre-les a un règim de control excessiu.

Consideren que l’obligació de publicar el número d’identificació del Registre de Catalunya com marca la llei catalana és una mesura adequada. En el Registre de Turisme s’inscriuen d’ofici els establiments degudament legalitzats de tots els municipis de Catalunya i el codi de la inscripció és un certificat de legalitat.

En el marc del desplegament de les actuacions de control sobre plataformes, el Govern català ha requerit la retirada de desenes de milers d’anuncis als operadors. Així mateix, ha obert 1.706 expedients sancionadors a persones que portaven a terme l’activitat d’allotjament en habitatges de forma irregular. D’aquests, 1.530 han estat resolts amb imposició de multes d’entre 3.001 i 30.000 euros, amb una quantia total que supera els 9,2 milions d’euros.

Noves normatives per dotar d’instruments

El Departament d’Empresa i Treball segueix aplicant la normativa turística catalana com a garantia de la correcta ordenació de l’activitat d’allotjament turístic a Catalunya. En aquest sentit, en l’àmbit normatiu defensarà la posició catalana en els canvis que s’estan realitzant a la futura Llei europea de Serveis Digitals (Digital Services Act) que modifica la Directiva de Comerç Electrònic 2000/31 a la qual es refereix la sentència del Tribunal Suprem. També en el camp normatiu defensarà que la futura regulació europea dels allotjaments de curta durada defineixi unes condicions equitatives i justes per a tots els actors econòmics.

Per la conselleria és bàsic que les regulacions europees i estatals  es dotin de principis que vetllin perquè les administracions regionals i locals tinguin els instruments per a ordenar l’activitat en el seu territori. Els futurs canvis normatius hauran de vetllar per aquest encaix atès l’impacte real que té sobre el nostre territori una pràctica com la del lloguer d’habitatge turístic.

Mentre no s’aprovin aquestes normatives que dibuixaran una nova situació per a plataformes com Airbnb, la Direcció General de Turisme continuarà posant en coneixement de les plataformes els continguts il·legals que allotgen seguint la fórmula que ha marcat el pronunciament judicial del Tribunal Suprem i insistirà perquè la plataforma assumeixi la retirada d’aquests continguts.