Augmenten un 7,4% les atencions a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot

Durant el 2021 s’han portat a terme més de 27.606 gestions

Continuen augmentant les atencions realitzades des de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot a la Garrotxa. En total, durant aquest 2021 l’Oficina ha assolit el seu màxim històric realitzant 27.606 gestions, un 7,4% més respecte el 2020 quan es van portar a terme 25.704, la xifra més alta fins aquell moment.

En comparació amb ara fa 10 anys, s’han gairebé doblat el nombre d’atencions realitzades des de l’Oficina d’Habitatge; una xifra que s’ha multiplicat exponencialment en comparació amb els inicis de l’oficina fa 21 anys quan se’n van comptabilitzar unes 6.600 aproximades.

A grans trets, les consultes sobre els ajuts al lloguer continuen essent les principals qüestions majoritàries (11.642). En concret i a destacar, de totes les atencions, els tècnics de l’Oficina han portat a terme 1.951 per resoldre qüestions vinculades amb els pisos de lloguer o promocions d’habitatge de protecció oficial, 1.794 operacions amb llogaters i han facilitat informació detallada a 885 propietaris que volien conèixer els avantatges o que ja en formen part de la Borsa d’Habitatges de l’Ajuntament d’Olot, així com 1.108 gestions d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge.

2022: Impuls de l’habitatge públic

D’altra banda, enguany s’han signat 8 nous contractes a través de la Borsa d’Habitatge i s’han supervisat 62 més. Avui dia, a Olot es gestiona un parc d’habitatge social de 215 immobles: 26 del mateix Consistori i 43 de GUOSA, 70 de la Borsa d’Habitatge, 47 provinents de cessions d’entitats bancàries i/o Agència de l’Habitatge de Catalunya, 3 cessions provinents de particulars, 10 de la Xarxa d’Inclusió Social i 16 de la mesa d’emergències, entre altres.

L’impuls a l’habitatge públic és un dels pilars principals de l’àrea d’Habitatge de cara als pròxims anys així com el desenvolupament de nous sectors com el polígon del Serrat i les ajudes per a la rehabilitació per millorar la qualitat del parc d’habitatges.

En aquest sentit, aquest darrer any des de l’Oficina s’han destinat 93.553,75 euros en ajudes tals com l’Ajut 6.000 euros essent subvencions per als propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer social; els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges del Nucli Antic i ajuts per obres d’arranjament en interior d’habitatges per persones grans; així com 1.112.866,17 euros a altres ajudes dirigides a pagar la renda de lloguer i prestacions econòmiques d’urgència especial.

Paral·lelament, al llarg d’aquest 2021 l’Ajuntament també ha fet els primers passos per impulsar la promoció d’habitatge públic més important d’Olot amb la promoció de pisos de Sant Cristòfor, accions per combatre la discriminació d’accés en el lloguer i mobilitzar el parc d’habitatges buit.

També s’ha renovat la contenció de rendes de lloguer; pel que fa a cèdules d’habitabilitat de segona ocupació se n’han tramitat 415, s’han fet 107 inspeccions d’habitatge, 85 certificats de disponibilitat i adequació de l’habitatge per reagrupament familiar, entre altres. D’entre les accions prioritàries per aquest 2022, en destaca la redacció del Pla Local d’Habitatge.