Unió de Pagesos exigeix al Govern solucions contra els danys de fauna salvatge al sector agrari

Hi ha entre 200.000 i 250.000 senglars a Catalunya i UP diu que cal exterminar-ne un 60%

Unió de Pagesos exigeix al Govern una solució "urgent i definitiva" per combatre els "greus" danys que provoca la fauna salvatge al sector agrari. Adverteix de l'increment continuat de danys, sobretot de senglars i conills, i que ara es veuen agreujats per la sequera.

UP insisteix en reclamar canvis legislatius i en les mesures de gestió per combatre l'afectació a les explotacions agràries. El sindicat es mostra preocupat davant el risc sanitari que suposen per a la pagesia les elevades densitats de senglar, sobretot pel que fa a l'alerta de malalties com ara la pesta porcina africana (PPA), de la qual ja s'han detectat casos en països europeus. A més, remarca que senglars, cérvols i cabirols cada cop provoquen més accidents de trànsit.

En el cas de la plana de Lleida, Unió de Pagesos alerta que des de fa mesos la sobrepoblació de conills no para de créixer i, com a conseqüència, han augmentat molt els danys tant als camps de cereals com en fruiters, entre altres conreus. Així mateix, assenyala que "els senglars segueixen sent una plaga al territori", i especialment a la província de Girona. Segons dades del Departament d'Acció Climàtica, la població de senglars a Catalunya se situa entre 200.000 i 250.000 exemplars i, segons Unió de Pagesos, caldria reduir-la un 60%. Altres espècies com ara els tudons, els ànecs o els cabirols també segueixen augmentant i provocant importants danys en determinades zones, afirma el sindicat.

Davant d'aquesta situació, Unió de Pagesos reclama que no es deixi passar més temps per els "canvis necessaris" per gestionar aquesta fauna i reduir les sobrepoblacions. En aquest sentit, remarca que el sector torna està pendent que es concretin les mesures del Pla de Govern aprovat el 21 de setembre del 2021, que preveia l'elaboració d'un nou Pla estratègic per a la reducció de danys i gestió d'espècies cinegètiques, així com impulsar, dissenyar i actualitzar la normativa referent a la caça.

Unió de Pagesos insisteix en reclamar al Govern i a Acció Climàtica que destinin "els recursos econòmics i humans necessaris" per fer front a la gestió de la fauna salvatge "per aconseguir unes poblacions sostenibles en l'aspecte ambiental i compatibles amb l'activitat agrària". "Els recursos haurien de permetre aplicar mesures concretes a cada territori per reduir de manera efectiva les sobrepoblacions, amb l'increment de les captures, la gestió del medi, com ara la neteja de barrancs, i actuacions en zones de seguretat al llarg d'infraestructures viàries i ferroviàries, entre altres", afirma.

L'organització agrària denuncia que tampoc s'estan utilitzant les eines de les quals ja es disposa i torna a reclamar la declaració i l'aplicació de l'emergència cinegètica a les zones que superin els llindars de població establerts a la resolució de vedes (50 conills/km2 i 8 senglars/km2), per poder actuar en els casos en què no ho faci el titular cinegètic i reduir així la densitat de població per sota dels llindars.

Una altra eina que recull la legislació vigent i que ajudaria la pagesia a protegir els seus conreus dels danys de la fauna cinegètica és l'autorització excepcional de caça per danys. Per aquest motiu, Unió de Pagesos demana que no es posin traves a les sol·licituds que presenta la pagesia per dur a terme actuacions dins de les seves finques per protegir els conreus, com ara aguaits o instal·lació de gàbies, entre altres.

Així mateix, l'organització agrària reclama posar marxa de manera urgent del Grup Especial de Gestió Cinegètica i Captura d'Animals (GECA) del cos d'Agents Rurals, per tal que doni resposta a la pagesia afectada en llocs on el titular cinegètic no hi actua o hi ha dificultats que no permeten fer front als danys.

En cas de danys a les explotacions agràries, el sindicat reclama que es garanteixi que la pagesia sigui totalment indemnitzada, i amb un sistema "no arbitrari i àgil de peritatge". En aquest sentit, demana establir l'obligatorietat de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una franquícia mínima de l'1% per cobrir els danys a l'activitat agrària i forestal als titulars dels espais cinegètics, ja siguin públics o privats.

Unió de Pagesos també exigeix des de fa anys una nova llei de gestió de la fauna cinegètica, amb l'objectiu de superar la legislació actual, que considera "obsoleta" ja que data del 1970, perquè "doni resposta a la situació actual de danys de fauna, redueixi la burocràcia i estableixi noves responsabilitats i obligacions per als diferents agents (Administració, caçadors i pagesia)".