El Síndic de Greuges valora ''molt positivament'' les polítiques d'habitatge de l'Ajuntament de Salt

Posa en valor que es treballi per "no deixar cap família sense una alternativa residencial"

El Síndic de Greuges ha emès un informe on valora "molt positivament" les polítiques d’habitatge impulsades per l’Ajuntament de Salt (Gironès). Sobretot, la compra de pisos a través del dret de tanteig i retracte que exerceix la gestora urbanística Nou Salt.

El Síndic destaca que el consistori "ha fet un gran pas endavant amb l'increment del parc municipal d'habitatge amb l'objectiu de destinar els pisos a fomentar polítiques socials". De fet, fa tres mesos, l'alcalde Jordi Viñas ja va subratllar que la intenció era que a finals de mandat el parc d'habitatge municipal sumés 300 pisos. Ara ja en té més de 200, que han suposat una inversió de 9 milions d'euros (MEUR). La prioritat és destinar-los a famílies vulnerables, joves o gent gran.

L'informe del Síndic de Greuges, que avala les polítiques d'habitatge de Salt, s'emmarca en la línia dels diversos documents que la institució ha presentat al Parlament (on fa palesa la necessitat d'incrementar el parc d'habitatges públic per donar resposta a les demandes actuals).

Des del Síndic s’ha elaborat aquest informe per valorar la situació de vulnerabilitat en què es podrien trobar les famílies que ocupen habitatges que han esdevingut de titularitat municipal. En aquesta línia, conclou que l’Ajuntament de Salt "ha estat treballant, mitjançant la intervenció conjunta de diversos serveis municipals, en la identificació de les persones afectades i en la necessitat de garantir el seu accés a un recurs residencial adient a la seva situació social i econòmica mitjançant les diverses vies possibles".

L’alcalde Jordi Viñas destaca que "el reconeixement del Síndic de Greuges valida la feina feta fins ara i ens encoratja a continuar treballant en la mateixa línia". Per la seva banda, el regidor de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, afirma que "també es reconeix la legitimitat del reglament com a normativa que regula els criteris i les condicions per l’accés al Parc Municipal d’Habitatge". Un parc que ja compta amb 200 pisos.

Des del Síndic també es destaca que l’Ajuntament de Salt està elaborant un nou pla d'habitatge fins al al 2026, que fixarà les estratègies a seguir a mitjà i llarg termini.