Palamós posa plaques solars per a subministrar electricitat a la biblioteca

L'excedent de producció es distribuirà a altres equipaments municipals

La biblioteca municipalLluís Barceló i Bou” de Palamós (Baix Empordà) comptarà amb energia elèctrica generada mitjançant plaques solars solars. Aquest és un projecte que impulsa l’Ajuntament de Palamós mitjançant el qual es continua fomentant la implementació de mesures d’estalvi energètic al municipi, que permetin la reducció tant de les emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera, com el de la despesa econòmica.

Amb aquest objectiu s’instal·laran a la coberta de la biblioteca, en un espai d’uns 600m2, un total de 108 panells solars, amb una potència unitària de 470 Wp, la qual cosa suposa una potència total instal·lada de 50,76 Kwp, mitjançant els quals, tenint en compte l’orientació, la inclinació i la potència es permetrà generar anualment 73.150 kwh.

Mitjançant les plaques solars fotovoltaiques s’assumirà bona part del consum d'energia que té la biblioteca, i que ve generat bàsicament per uns sistemes de climatització i d’il·luminació amb els que compta aquest edifici municipal, que enguany arriba als seus 17 anys en servei.

Compartir l’excedent amb altres equipaments

Donat que el consum anual mig d’aquesta instal·lació és d’uns 60.000 kWh i que la nova instal·lació podrà generar fins a uns 73.150 kWh, en el moment que es produeixin aquests excedents es podrà compartir aquesta energia sobrant amb altres equipaments municipals propers, podent-se assegurar un ràtio de zero emissions de CO2 per a la biblioteca.

Aquesta compensació podrà realitzar-se amb altres dependències municipals que es troben a una distància inferior als 500 metres d’aquest equipament, com poden ser Casa Muntaner, el Mercat Municipal, la Nau polivalent dels 50 metres, la seu de la Brigada Municipal, o l’oficina de turisme.

La instal·lació d’aquest sistema d’energia solar a la biblioteca municipal serà a càrrec d’una empresa especialitzada, i el seu cost global és d’uns 64.350 euros. Es preveu que aquestes obres puguin licitar-se el mes vinent i que s’iniciïn durant aquesta primavera.

Substitució a Led de les lluminàries

Dins aquest procés de millora de l’eficiència energètica de la biblioteca municipal cal destacar també que l’any 2013 l’Ajuntament de Palamós ja va realitzar la substitució de les 228 lluminàries (de 64 W cadascuna) que formaven en aquell moment el sistema d’il·luminació de l’equipament.

Les noves lluminàries que es varen instal·lar van ser del tipus Led, de 20 W de potència, de característiques lumíniques molt similars a les anteriors i amb l’avantatge de reduir la despesa de consum energètic, de les emissions de CO2, així com les tasques de manteniment. Amb la substitució de les lluminàries, la biblioteca va reduir el global de despesa energètica de l’any, aproximadament en un 70%.

L’estalvi econòmic que suposa aquest tipus de projectes permeten amortitzar tota la inversió realitzada en un període relativament curt de temps.

Mesures d’estalvi energètic al municipi

L’Ajuntament de Palamós continua aplicant projectes d’estalvi energètic tant en la il·luminació de carrers, on progressivament s’ha anat passant al sistema Led, i també en els equipaments públics. Precisament aquest mes de gener s’ha dut a terme la renovació de tot l’enllumenat de la pista del Pavelló Municipal d’Esports. Es tracta d’un total de 36 nous focus dotats de tecnologia Led que han substituït els que hi havia instal·lats fins ara.

L’any passat també es van canviar a Led els llums del camp de Futbol-7 dels camps annexes i també els de la pista de la Nau dels 50m. Durant l’època postconfinament, en la que no es permetia la pràctica esportiva, es va passar a Led tots els llums de vestidors, passadissos, magatzems, de totes les instal·lacions esportives.

Plaques als equipaments municipals.

Amb la instal·lació de plaques solars a la biblioteca, Palamós ja haurà possibilitat l’autoconsum elèctric en dos equipaments municipals, després que l’any 2020 es realitzés també a l'Ajuntament, on es varen ubicar una trentena d’aquests panells.

L'Ajuntament de Palamós té previst poder seguir instal·lant de manera progressiva el sistema de plaques solars fotovoltaiques en altres serveis i dependències municipals, amb l'objectiu de fomentar, en aquests equipaments, l'autoconsum de l'energia elèctrica.