Lloret de Mar activa un pla de xoc per a embellir i revitalitzar la zona del nucli antic

Es farà neteja, manteniment i reforçarà la seguretat

L’Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) ha activat aquest mes de gener un pla de xoc transversal per a l’embelliment i revitalització de la zona del nucli antic. Aquest pla inclou mesures de neteja i manteniment, però també relatives al reforç en la seguretat i beneficis econòmics a través de les Ordenances fiscals.

Albert Ferràndez, regidor del nucli antic explica que “estem fent reunions amb el veïnat i donant prioritat a aquells espais i actuacions que consideren més necessaris. En l’àmbit de la via pública, s’està portant a terme una neteja intensiva als espais  i carrers amb una priorització per espais que tenen l’accés més difícil com les escales de passeig del Puig, les escales de la Costa de la Fàbrica i les escales de la Costa de Sant Carles, així com espais urbans com l’entorn de la plaça París, la plaça del Mil·lenari, la plaça dels Germans Maristes i la plaça de Melcior Montero.

Paral·lelament s’estan duent a terme tasques de manteniment del mobiliari urbà pintant papereres, baranes, quadres d’instal·lacions elèctriques i bancs. Actualment s’ha incorporat a dos persones que realitzen aquests treballs de pintura i manteniment com a treball en benefici de la comunitat. A nivell de jardineria també s’estan realitzant tasques de millora i condicionament en jardineria com per exemple a la Plaça Melcior Montero.

En paraules del regidor d’Urbanisme i regidor del nucli antic, Albert Robert: “A més, hem comunicat als veïns la voluntat d’actuar sobre les seves façanes amb aquest objectiu de l’embelliment general de la zona”.

Quant a la seguretat ciutadana, s’ha prioritzat i incrementat en aquestes zones on s’està actuant i s’està investigant la identitat de dos grafiters en concret.

Pel que fa a bonificacions econòmiques, es va aprovar per Ordenances fiscals fins al 95% de bonificació per la rehabilitació d’habitatges i de qualsevol espai destinat a una activitat empresarial o professional inclosos a l’àmbit del nucli antic així com una bonificació del 95% per l’obertura i trasllat de tot tipus d’activitat ubicada a l’àmbit del nucli antic de Lloret de Mar, amb superfície màxima de 500 m2 útils.

En paraules de l’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat: “Aquest pla d’actuacions es veurà complementat amb els projectes que puguem desenvolupar al nucli antic gràcies als fons europeus Next Generation, que han de permetre donar un impuls definitiu per la revitalització d’aquesta zona”.

La previsió es donar continuïtat a aquest pla d’actuacions en altres barris i zones de Lloret durant aquest 2022.