La Policia Municipal d'Olot informa de la nova ordenança de patinets elèctrics

L'objectiu és frenar les infraccions i actituds incíviques

La Policia Municipal d’Olot (Garrotxa) ha iniciat una campanya informativa sobre l’ús dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a la ciutat. L’ús d’aquests sistemes de transport i, principalment els patinets elèctrics, s’han convertit en un mitjà de transport urbà molt utilitzat; especialment entre els usuaris més joves.

Arran d’aquest canvi, des del 2020 el Servei Català de Trànsit coordina amb les policies locals de cada municipi dues campanyes anuals de prevenció i control centrades precisament en els VMP per detectar accions antireglamentàries i comportaments de risc així com potenciar una millor convivència, respecte i circulació a les ciutats.

Ara, des de la Policia Municipal d’Olot s’ha engegat nova campanya informativa i de difusió que té per objectiu frenar les infraccions, les actituds incíviques i combatre el desconeixement detectat per part dels usuaris i usuàries sobre què poden fer i que no quan utilitzen un VMP i, sobretot, quan es mouen damunt d’un patinet.

S’ha editat material divulgatiu per conscienciar i informar sobre la nova normativa que regula la circulació dels VMP. En concret, s’han editat tríptics informatius que s’han repartit arreu de la ciutadania, on es detallen les normes clau que s’han de tenir en compte a l’hora de circular amb un patinet elèctric.

També s’ha creat un espai a la pàgina web www.olot.cat on els ciutadans poden consultar tots els detalls de la normativa vigent de forma ràpida, àgil i directa. A part, també s’ha es farà arribar a tots els centres educatius i estudiants. A més, des de la Policia Municipal d’Olot també portaran a terme controls arreu de la ciutat.

Línies bàsiques de la nova ordenança

Tal com detalla l’ordenança, els patinets formen part del col·lectiu VMP: Vehicles de Mobilitat Personal. Es tracta de vehicles d’una o més rodes dotats d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que puguin proporcionar una velocitat màxima de disseny compresa entre els 6 i 25 km/h. Només poden disposar de seient si compten amb sistema d’autoequilibrat.

La nova ordenança defineix que els conductors dels patinets han de ser majors de 16 anys i circular sempre pel carril bici o per la calçada, portant casc de protecció homologat. A més, només poden circular per vies on la velocitat màxima està limitada a un màxim de 30 km/h. Només pot anar-hi una sola persona damunt del patinet i no es pot utilitzar auriculars per escoltar música mentre es condueix així com tampoc parlar pel telèfon mòbil.

Els patinets han de portar una llum blanca al davant i una llum vermella al darrere. Quan se circuli de nit o en condicions d’escassa visibilitat, cal portar peces de roba o elements reflectants.

Com qualsevol altre mitjà de transport, cal que els usuaris dels patinets respectin les normes de circulació com qualsevol altre vehicle que es desplaça per la via pública. En aquest sentit, cal destacar que no està permès la circulació en paral·lel de més de dos VMP.

En el cas del nucli antic d’Olot, tampoc està permesa la circulació de vehicles VMP els dies de mercat, fires ni els dies en què per a qualsevol motiu hi hagi aglomeracions de persones.

Pel que fa a l’estacionament, és necessari deixar el patinet als llocs habilitats per a l’estacionament de bicicletes i vehicles de mobilitat personal, deixant en tots els casos un espai lliure pel pas dels vianants. La normativa prohibeix lligar-los als arbres, semàfors, bancs, papereres o qualsevol altre element de mobiliari urbà.