Estudien les praderies de posidònia de Palafrugell per millorar la conservació de la biodiversitat

S'ha identificat 679 espècies de fauna i flora marina

Durant l’any passat, l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) va encarregar un estudi cartogràfic de la distribució dels les praderies de posidònia del litoral de Palafrugell. L’objectiu de l’estudi, realitzat pels tècnics de Natura Montfred, ha estat actualitzar i ampliar el coneixement sobre la distribució i la superfície que ocupen aquests herbassars, com a pas necessari per potenciar-ne la seva conservació i evitar-ne el seu deteriorament.

El municipi de Palafrugell presenta aproximadament 49,31 ha de praderies de fanerògames marines, entre les quals destaca la Posidonia oceànica.

Al mateix temps s’ha realitzat un inventari exhaustiu de la fauna i flora marina present per tal de recollir i ampliar el coneixement sobre el patrimoni natural marí del municipi i posar-lo en valor davant de la ciutadania.

En total s’han identificat 679 espècies de fauna i flora marina al litoral de Palafrugell, de les quals el 30% són mol·luscs i el 22% peixos. Destaquen els fons rocosos, on podem trobar quasi la meitat de les espècies del municipi, seguit dels fons sorrencs, les coves, les aigües obertes, el coral·ligen i les praderies de posidònia.

La realització d’aquest treball i el nivell de detall de la informació generada, permetrà disposar d’un millor coneixement per facilitar la presa de decisions i establir les mesures més adients per conservar la biodiversitat del patrimoni litoral marí del municipi.