Olot adverteix a nou comerços per no retolar en català

La mesura no s’aplica a les marques ni als noms comercials

Des de principis d’any, l’Ajuntament d’Olot (Garrotxa) ha advertit a nou establiments comercials de la ciutat per no retolar en català. La majoria dels avisos s’han fet a establiments dedicats al sector dels serveis com petits supermercats, fruiteries, botigues i perruqueries o centres d’estètica. En concret, d’aquest conjunt d’expedients d’ordre d’execució, set d’ells han estat notificacions, un es troba en tràmit i un altre ja s’ha resolt de forma favorable.

Abans de la realització d’un avís al propietari o propietària de l’activitat econòmica sobre aquesta situació, prèviament es porta a terme la visita d’un 1 o 2 tècnics que realitzen un informe del cas en qüestió i, a més, detallen els elements clau de la normativa, mesures i condicions que han de complir els cartells i retolació dels locals. Aquests 9 avisos interposats aquest 2021, poden arribar a suposar una sanció econòmica.

La Llei de Política Lingüística Vigent, que va aprovar el 1998 el Parlament, detalla en el seu article 32.3 que la senyalització, cartells fixos i documents d’oferta de serveis dels establiments oberts al públic han d’estar redactats com a mínim en català. Una normativa que no s’aplica a les marques, noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial. En cas de rebre una notificació i voler legalitzar la retolació de l’establiment, els responsables i propietaris disposen de 30 dies per realitzar una instància general, presentar la documentació de l’obra encarregada així com descripció amb detall de la nova retolació ajustada a la normativa lingüística.