Girona ajudarà més de 300 persones de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla a trobar feina

El consistori ha posat en marxa una nova edició del programa “Treball als barris”

L'Ajuntament de Girona ajudarà més de 300 persones dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla perquè puguin trobar feina. El consistori ha posat en marxa una nova edició del “Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”, finançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Aquest té per finalitat promoure l’equilibri social, territorial i econòmic d’aquests dos punts de la ciutat de Girona.

“L’ocupació de les persones aturades és una de les nostres prioritats, perquè aquesta és la base de la cohesió social i el progrés de la ciutadania. Per això arran de les conseqüències econòmiques de la pandèmia hem multiplicat els esforços per ajudar a crear llocs de treball i a trobar feina a les persones desocupades. L’evolució dels últims mesos en aquest sentit és molt positiva, però cal continuar treballant fort i amb aquest projecte volem fer una empenta addicional en un sector de la ciutat on és necessari”, afirma la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes.

Les actuacions que integren el programa estan centrades, per una banda, en la millora de l’ocupabilitat de les persones desocupades residents en aquests barris, i en fomentar les seves oportunitats d’inserció laboral. Per altra banda, també té l’objectiu de contribuir al desenvolupament socioeconòmic dels barris, mitjançant el treball amb xarxa amb els agents que hi actuen.

La durada del programa és de 12 mesos i es preveu atendre 325 persones, a partir de la implementació de 9 actuacions adreçades a la millora de la seva ocupabilitat i dirigides a cobrir les necessitats de reciclatge professional, qualificació professional, orientació laboral, acompanyament a la inserció laboral i continuïtat laboral. Així mateix, es preveu afavorir el treball amb xarxa amb diferents agents socials i econòmics del territori, entre ells les empreses que desenvolupen totalment o parcialment la seva activitat en aquests dos barris.

El dispositiu d’inserció sociolaboral es dirigeix a les persones en edat laboral residents dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. Està format per un conjunt de mesures ocupacionals d’orientació, d’intermediació laboral i de suport  en el procés de recerca de feina. El conjunt d’aquestes actuacions permet donar respostes a necessitats concretes de les persones participants i adequar els itineraris de millora de manera personalitzada i d’acord amb els seus fins. Com a novetat, aquesta edició s’incorporen accions d’assessorament en matèria d’emprenedoria i d’autoocupació.

També, en el marc d’aquest dispositiu, s’oferiran 15 places per treure’s el certificat de professionalitat de neteja de mobiliari i superfícies en edificis i locals. Aquesta formació incorpora la realització de pràctiques no laborals en empreses del sector, que representen una via per connectar l’alumnat amb el teixit empresarial, que els permetrà també dur a la pràctica les competències treballades al llarg de la formació i continuar construint la pròpia trajectòria professional.  

D’altra banda, davant la importància i la necessitat de manejar les TIC en el procés de recerca de feina i accés al mercat de treball, s’oferiran sessions formatives de capacitació digital. En concret es duran a terme classes d’alfabetització digital (25 h), de competències digitals bàsiques (60 h) i de competències digitals avançades (60 h).

Pel que fa a l’experiència laboral, en el marc del projecte es preveu la contractació, durant 7 mesos, de 13 persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya. Aquestes persones duran a terme tasques relacionades amb els projectes comunitaris dels barris: l’equip de dinamització comunitària; la brigada de microurbanisme i rehabilitació d’equipaments als barris; la brigada de dinamització i manteniment dels espais d’ús d’hortícola comunitari, i l’equip de dinamització i suport a la logística dels equipaments municipals dels barris.

Finalment, també es preveu la contractació de 4 persones tècniques, durant 12 mesos i a jornada completa, que desenvoluparan tasques i funcions concretes amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament dels barris, a la dinamització socioeconòmica, a la transició urbana sostenible i a la coordinació del projecte ocupacional i de desenvolupament local.