Roses ingressa 27.000 euros provinents de les taxes del Port Esportiu

En total s'han recaptat 376.872 euros des del 2009

Anualment des de la seva posada en marxa, Port de Roses SA abona a l’Ajuntament un cànon per l’explotació de les instal·lacions del Port Esportiu de Roses (Alt Empordà). Enguany, aquest percentatge significa l’aportació d’un total de 27.075,44 euros, mentre que entre 2009 i 2020, el Port Esportiu ha ingressat un total de 376.872 euros a les arques municipals.

Les condicions d’explotació per les quals es regeix Port de Roses SA, fixen el pagament d’un cànon anual a favor de l’Ajuntament de Roses d’un 6% sobre els ingressos derivats per les estades d’embarcacions transeünts a les instal·lacions del port esportiu. Aquest càlcul es realitza amb el tancament dels comptes anuals de l’exercici anterior, a partir del qual s’estableix la liquidació provisional a satisfer en cada exercici, que finalment es regularitza i ajusta amb els ingressos reals de cada any.

D’acord a aquest procediment, la liquidació provisional del cànon de transeünts que Port de Roses ha abonat aquest 2021, ha ascendit a un import de 27.075,44 euros, en base als 451.257,29 euros d’ingressos nets assolits per aquest concepte l’any passat.