Creix un 37,8% la protecció a víctimes de violència de gènere aquest 2021

A la demarcació de Girona s'han atès 1.212 víctimes dins l'àmbit de la parella

Els Mossos d’Esquadra ofereix protecció policial a dones víctimes de violència de gènere amb independència que tinguin una ordre judicial d’allunyament o alguna altra mesura de seguretat. Des del gener fins a l’octubre d’enguany, la protecció policial a víctimes en aquest àmbit ha augmentat un 37,8% respecte el 2020 i un 35% respecte el 2019.

A data de 31 d’octubre de 2021, el Mossos d’Esquadra realitzen protecció policial a 135 dones en situació de risc (mitjà, alt i molt alt) i s’estableixen dispositius de seguretat individualitzats: en 13 casos per un risc molt alt, en 18 per risc alt i en 104 per risc  mitjà.

Els agents han instruït 11.407 denúncies per violència de gènere, el que suposa un increment del 7,9% respecte l’any 2020 i un increment del 2,7% respecte el 2019. En aquest àmbit, la tendència en els darrers anys es manté a l’alça. A més, enguany s’ha vist influenciada directament per la situació de nova normalitat respecte l’any 2020 en què la pandèmia va frenar les denúncies en aquest àmbit i va limitar que les dones que continuaven patint violència masclista tinguessin oportunitats per denunciar la seva situació.

La crisi sanitària originada pel covid-19 va provocar l’aïllament social i les dificultats de denunciar per part de dones i altres col·lectius com les i els menors d’edat, persones amb discapacitat i persones grans. Al llarg de l’any 2021 s’han anat recuperant les relacions socials però, tot i això, cal treballar intensament per trencar els silencis que es van instaurar durant la pandèmia.

A la demarcació de Girona s'han atès 1.212 víctimes de violència de gènere en l'àmbit de la parella i s'han registrat 1.167 denúncies. El nombre de detencions se situa en 438 de les quals un és menor d'edat. Pel que fa a la violència domèstica aquests tres primers trimestres s'han atès un total de 2.955 víctimes amb un total de 66 detinguts, 4 d'ells menors d'edat amb 208 denúncies registrades.

Més víctimes menors

El nombre de víctimes ateses en aquest àmbit ha incrementat un 7,2%, especialment el nombre de víctimes menors d’edat (increment del 19,5% respecte l’any 2020). Tot i això, aquesta xifra encara és inferior al nombre de víctimes menors d’edat  ateses l’any 2019  que va ser de 696 i, per tant, suposa un 24,2% menys.

Així doncs, del total de dones ateses el 4,8% són menors d’edats (527), d’una franja d’edat d’entre 15 i 17 anys (aquesta franja d’edat representa el 55,8% de les víctimes menors d’edat). L’edat de 17 anys es la mes representada en les menors que denuncien o són ateses pel cos de Mossos d’Esquadra. Aquesta edat coincideix amb l’edat més representativa els anys 2020 i 2019 en aquest col·lectiu.

Les xifres de mutilació genital femenina que té lloc a noies menors se n'han registrat 6 a tot Catalunya, una d'elles a la província de Girona.

Més detencions

Pel que fa als autors de violència masclista, els Mossos d’Esquadra han detingut enguany 9.906 homes, dels qual 108 són menors. En aquesta franja d’edat es registra un augment del 63,6% respecte l’any 2020 i un 3,8% respecte el 2019. S’ha produït un increment en el nombre de detencions per VG del 12% respecte l’any 2020 i del 5,7% respecte l’any 2019.

En relació a les detencions, cal descartar que de la totalitat dels autors (9.906), el 48,4% han estat detinguts (4.797), la restat han quedat investigats.