L'escola de Taialà de Girona integra amb èxit nens sords a les aules

Al centre hi ha dotze alumnes amb sordesa que han aconseguit parlar i seguir les classes amb normalitat

La Lara i la Clàudia són dues germanes bessones que cursen primer a l'escola de Taialà. Van néixer de manera prematura i la Clàudia és sorda. Però gràcies al projecte d'integració de nens sords que fan a l'escola, pot anar a classe amb la seva germana i fer una vida normal. La nena porta un implant coclear que amplifica els sons i, gràcies al reforç diari que fa amb la logopeda del Credag, ha aconseguit desenvolupar una capacitat de llenguatge com qualsevol nena de la seva edat. La Clàudia és espontània, extrovertida i, fins i tot, més xerrameca que la seva germana.

Com la Clàudia, a l'escola de Taialà hi ha onze alumnes més que pateixen diferents graus de sordesa. Si no fos per aquest projecte, haurien hagut de ser escolaritzats a l'escola especial per a sords de la Maçana, a Salt, on la comunicació entre professors i alumnes no és només oral sinó que s'usa també el llenguatge de signes. Els alumnes amb sordesa de Taialà, de fet, ni coneixen aquest llenguatge ja que des de ben petits l'objectiu dels logopedes ha estat estimular-los el llenguatge. "Aquí l'aposta és perquè parlin i per això és important que vinguin a l'escola des de P-3 per poder fer un bon seguiment", explica la logopeda del Credag Anna Casals.

Malgrat que els avenços tècnics han facilitat la integració d'aquests nens amb sordesa, la logopeda del Credag assegura que el fet que escoltin alguns sons gràcies als implants no vol dir que hi sentin. "Els hem d'ensenyar a escoltar i a interpretar els sons i el llenguatge des de ben petits", remarca Casals.

El CEIP Taialà, pioner a la demarcació

La directora de l'escola, Esther Ripoll, recorda que el projecte va començar a la seva escola ara fa nou anys i de manera pionera a la demarcació. Llavors, ja va arribar algun dels nens que ara està a punt de finalitzar l'escolarització. Ripoll destaca que el projecte es va tirar endavant perquè l'equip docent estava sensibilitzat i també perquè es van acordar diversos aspectes amb el Departament d'Ensenyament, com és el fet que s'impartiria formació continuada a tots els mestres per saber com actuar si tenen a l'aula un alumne amb sordesa i tenir el suport constant de logopedes del Credag.

Els alumnes amb sordesa fan classe igual que la resta de companys i, habitualment, segueixen bé el nivell de les classes. Això sí, fan un reforç pràcticament diari amb la logopeda per avançar en aspectes relacionats amb el llenguatge. La directora del centre considera que el projecte no només és positiu per als nens amb sordesa -que no han d'anar a una escola especial i, per tant, tenen un entorn més normalitzat- sinó també per a la resta d'alumnes que aprenen a conviure amb alumnes que tenen aquesta deficiència auditiva.

Després de l'experiència positiva del CEIP Taialà, dues escoles de Figueres i Blanes també han començat amb el projecte d'integració de nens sords a l'escola ordinària.