Proven tres noves tecnologies per reduir el consum d'aigua en hotels a Sant Hilari Sacalm

El projecte Watertur implanta una fórmula per mesurar el grau de sostenibilitat dels establiments

La reducció del consum d'aigua en instal·lacions d'hostaleria és un dels reptes per garantir l'estalvi hídric que cal afrontar davant dels períodes de sequera que comportarà el canvi climàtic. Per posar-hi fre, el projecte europeu Watertur ha ideat tres solucions que s'han provat en un establiment de Sant Hilari Sacalm (Selva) amb l'objectiu de reduir el consum i regenerar aigua.

D'aquesta manera, la primera de les tecnologies provades és el funcionament conjunt d'un bioreactor anaerobi de membrana amb un mur vertical que portava incorporat un sistema bioelectroquímic. Aquests sistemes permeten eliminar les restes de matèria orgànica que hi ha a l'aigua després del seu ús. Els resultats son que el bioreactor ha eliminat un 83% de la matèria orgànica i el mur vertical, un 65%. Per altra banda, els dos sistemes han eliminat tots els patògens que hi havia a les aigües tractades.

El sistema, a més, treballa amb un 75% menys de cost de d'operació respecte a altres mètodes més tradicionals. A més, el sistema bioelectroquímic genera electricitat i això garanteix el funcionament de la maquinària de forma independent a la xarxa elèctrica. Aquesta tecnologia obre la porta a l'ús de l'aigua regenerada als hotels per al reg o la neteja, implicant un estalvi del consum. Aquesta tecnologia l'han desenvolupat les empreses Aeris, Sorigué i el centre tecnològic LEITAT.

Per altra banda, dins del projecte Watertur també s'ha incorporat un sistema de control intel3ligent de l'aigua per mesurar el consum en instal·lacions recreatives, com ara la piscina de l'hotel. Aquest sistema dona eines als responsables sobre el consum d'aigua que es fa en les piscines les 24 hores del dia. L'eina, elaborada per l'empresa Fluidra, permet l'automatització d'entre el 20 i el 50% dels paràmetres químics dels hotels i una reducció del 10% en el temps d'obtenció de dades.

Per últim, la tercera de les tecnologies que ha experimentat el projecte a les instal·lacions del Vilar Rural de Sant Hilari Sacalm és una eina per avaluar l'impacte ambiental dels hotels. En aquest cas, les empreses han de validar les dades en una plataforma web. Els indicadors que avaluen l'impacte son la petjada hídrica i la petjada de carboni. Amb aquest anàlisi es podrà veure com les activitats que desenvolupa l'hotel afecten en el seu impacte i també quines millores en matèria de sostenibilitat es poden fer.

El projecte Watertur representa una oportunitat pel sector hoteler per posicionar-se com a referents internacionals d'establiments sostenibles i millorar la seva competitivitat a través de la incorporació d'aquestes mesures. Els impulsors del projecte apunten que la sensibilitat dels hotels amb el medi ambient serà un factor clau en la reactivació econòmica del sector després de la pandèmia.

El projecte Watertur ha comptat amb una inversió global d'1,5 milions d'euros, finançats amb fons FEDER, i ha estat impulsat i coordinat pel clúster Catalan Water Partnership.