Calonge destina prop de 36.000 euros en la millora de dos ponts de vianants

Les obres tindran un termini d'execució d'un mes

L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, amb el suport de l’Àrea de Serveis Tècnics d’Espai Públic, invertirà 35.873,88 euros (IVA inclòs) en la millora dels ponts de vianants de la Riera de Calonge i la Riera Aubi. El temps previst per a l’execució de les obres, que es realitzaran abans d’acabar l’any, és d’un mes a partir de l’acta de replanteig.

Els veïns d’ambdues zones i els usuaris que passegen pel litoral han de passar pels dos ponts; un fet que amb el temps ha deixat anant soltes les fustes del paviment, amb el perill que això suposa, a causa del desgast i la pressió a la qual han estat sotmeses. Un fet que obliga el consistori a canviar la pavimentació per esmenar les condicions d’ús dels ponts esmentats.

Les obres a la Riera de Calonge, situada al nucli de Sant Antoni de Calonge i per a les quals s’ha validat un pressupost de 22.895,20 euros (IVA inclòs), es faran en el paviment del pont que dona continuïtat al passeig del litoral entre el Passeig de Josep Mundet i el Passeig de Torre Valentina. Les millores consistiran a canviar el tipus de solució de pavimentació del pont flotant (paviment discontinu a base de llates de fusta fixades mecànicament a llistons de fusta), en una superfície d’actuació de 262 m².

S’instal·larà una solució a base de paviment continu de formigó i un acabat a base d’una làmina d’1 cm de cautxú (EPDM). L’àmbit d’actuació es basa en l’extracció de la tanca lateral i el pas d’instal·lacions; l’extracció dels taulons de fusta que formen el paviment; l’extracció dels llistons de base; i la instal·lació del formigó alleugerit de subbase amb capa d’acabat de formigó rugós.

D’altra banda, les obres a la Riera d’Aubi, també situada al nucli de Sant Antoni de Calonge, es realitzaran en el paviment del pont que dona continuïtat al passeig del litoral entre el carrer de Cinto Morera i el passeig de Josep Mundet. L’objecte del projecte consisteix a canviar la solució actual de pavimentació (paviment discontinu a base de llates de fusta fixades mecànicament a una base de formigó), per una solució que aporti més durabilitat i fermesa a la petjada i al trànsit a peu dels vianants i el pas de les bicicletes sense que els cargols s’afluixin i se surtin, deixant les fustes soltes, una anomalia que, tal com passa a la Riera de Calonge, durant la temporada d’estiu obliga a un operari de la brigada municipal a repassar els taulons diàriament.

El pressupost destinat serà de 12.978,68 euros (IVA inclòs) en una superfície d’actuació de 144 m², que inclou el desmuntatge de la solució actual i l’execució base pel nou paviment continu. Per a la definició de les dues obres s’han tingut en compte les queixes dels veïns i les seves propostes, a banda d’haver realitzat una inspecció prèvia presencial per poder avaluar l’estat actual i proposar la millor solució des del punt de vista tècnic, econòmic, funcional i de durabilitat.