Les eleccions del rectorat de la UdG seran el 26 de novembre i es faran electrònicament

El Consell de Govern aprova la convocatòria i el calendari electoral

El Consell de Govern de la Universitat de Girona (UdG) ha anunciat que les eleccions del rectorat es faran el 26 de novembre d'aquest any i es faran per votació electrònica. Aquest divendres s'ha aprovat la convocatòria electoral i també el calendari que marcarà cada fase del procés.

En les eleccions a rector hi pot participar la comunitat universitària a través d'una elecció directa. El vot dels professors doctors amb vinculació permanent a la UdG serà un 51% del total, el vot del personal acadèmic equivaldrà a un 14% dels vots, els estudiants representarà un 23% i el Personal d'Administració i Serveis, un 12%.

Si només es registren dues candidatures, la Comissió Electoral nombrarà rector aquell qui aconsegueixi més vots en una primera i única volta. Si es registressin més de dues candidatures, la Comissió Electoral proclamarà rector aquell qui tingui el suport de més de la meitat dels vots. Si no hi ha cap candidat que ho aconsegueixi en primera volta, es farà una segona votació entre les dues candidatures més votades i després es proclamarà guanyador de les eleccions aquell qui tingui la majoria simple de vots.

Aquells catedràtics que prestin serveis a temps complet a la UdG que vulguin presentar-se a les eleccions podran fer-ho del 5 al 9 de novembre. El 17 de novembre s'anunciarà la llista definitiva dels candidats i la campanya electoral començarà l'endemà, 18 de novembre. S'allargarà fins el dia 24 i es donarà un dia de reflexió abans de votar de forma electrònica al nou rector el 26 de novembre.

Si s'hagués de fer una segona volta, la campanya electoral entre els dos candidats finalistes es faria del 4 al 12 de desembre i les eleccions serien el 12.