Els morosos deuen a l'Ajuntament de Girona 4,7 MEUR en matèria de tributs municipals

Dels 39 MEUR que el consistori ha d'ingressar aquest any ja n'ha recaptat el 85%

L'any 2011, l'Ajuntament de Girona havia d'ingressar un total de 35.682.337 euros en concepte de tributs municipals tals com l'Impost de Béns Immobles (IBI), l'impost de circulació de vehicles o l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), entre d'altres. D'aquest total, va aconseguir recaptar-ne més de 30 MEUR -el 86,08% del total- i els ciutadans van demanar ajornar o fraccionar el pagament d'impostos per valor de 864.900 euros (2,42% del total). Per tant, el consistori va quedar pendent d'ingressar un total de 4,1 MEUR, el que suposva l'11,5% del total.

Aquest any, les xifres són similars. El 2012 l'Ajuntament de Girona té previst recaptar 38.962.467 euros en concepte de tributs. Amb dades fins a novembre, ja n'ha aconseguit cobrar el 84,85% (més de 33 MEUR) i el 3,15% del total són impostos que els ciutadans han demanat pagar o bé de manera fraccionada o bé ajornar-los -amb el pagament d'uns interessos- fins a l'any vinent. Per contra, el nombre d'impagats arriba aquest 2012 al 12% del total a recaptar, i l'ajuntament acumula gairebé 4,7 MEUR d'impostos no recaptats a data de novembre de 2012.

Segons valora la regidora d'Hisenda, Maria Àngels Planas, els gironins "són bons pagadors" i hi ha predisposició per part d'aquells ciutadans de demanar el fraccionament del pagament perquè veuen que no podran abonar l'impost municipal tot de cop. Planas ha remarcat que els impagats que s'acumulen no són d'aquest exercici sinó que s'arrosseguen d'anys anteriors.

Planas també ha destacat que aquest any s'ha millorat la fórmula fraccionada del pagament de tributs i s'ha permès als qui ho han sol·licitat fer tres pagaments: el primer del 20% de l'impost, el segon del 40% i el darrer del 40% restant. En canvi, el 2011, el fraccionament era en dos (60%-40%).