Un informe jurídic diu que el llegat dels germans Anlló ha d'anar a entitats benèfiques i culturals

El seu llegat inclou vuit hotels de petites dimensions i un de gran que ara són propietat de la Generalitat

Després de vuit anys de la seva mort, el patrimoni dels germans Anlló continua portant cua. L'any 2002, els dos germans Joan i Francesc Anlló van morir sense fer testament ni deixar hereus directes. Enrere deixaven un patrimoni immoble format per nou hotels (vuit d'ells, de petites dimensions) i altres edificis. La joia de la corona era l'hotel Panorama, amb 90 habitacions i situat a escassos metres de la badia.

Com que no hi havia hereus, fa uns quatre anys el llegat dels Anlló va revertir a la Generalitat. El destí del patrimoni, però, no ha estat exempt de polèmica. En els darrers mesos, Ajuntament i Generalitat van arribar a un acord per requalificar sis dels hotels i convertir-los en apartaments.

El benefici econòmic de la venda dels apartaments es destinaria a entitats del municipi. Pel que fa als tres hotels restants inclosos dins el llegat –el Panorama, el Rex I i Les Noies-, la voluntat era mantenir-los com a oferta hotelera. En el cas del Panorama, però, la intenció era adjudicar la gestió mitjançant una concessió administrativa de 50 anys.

Aquesta decisió va provocar malestar entre les entitats de Sant Feliu de Guíxols, que consideraven que aquesta fórmula no era la més adequada. Ara, l'informe jurídic elaborat pel bufet Roca Junyent conclou que tot el patrimoni dels germans Anlló ha de sortir a subhasta, i que els beneficis que se n'obtinguin s'han de destinar íntegrament a les entitats benèfiques i culturals del municipi.

'Hem posat negre sobre blanc, i el dictamen deixa clar que els destinataris finals de l'herència són aquests', ha indicat l'advocat del bufet, Josep López de Lerma. A més, l'informe també explicita que la Generalitat de Catalunya, un cop va passar a gestionar les propietats, també havia de fer l'inventari dels béns i 'adoptar les mesures necessàries per a la seva conservació'.

En estat ruïnós

Precisament, la Cambra de Comerç –entitat que ha encarregat l'informe- ha estat molt crítica amb aquest punt. El seu president, Joan Puig, ha indicat que la gestió del llegat dels Anlló clama al cel, perquè durant tot aquest temps s'han deixat perdre les propietats.

'Fins ara ningú ha presentat comptes; l'única cosa que se sap és que hi havia uns immobles que estaven drets i complerts, amb finestres i ascensors, i avui dia estan en estat ruïnós', ha criticat el president de la Cambra de Comerç. I ha conclòs: 'Per tant, aquí s'han de demanar responsabilitats a la Generalitat per veure què ha passat amb els edificis, perquè tots estan aixafats i ells en tenien la custòdia'.