Un nou consell vetllarà per bon funcionament dels senders d'Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès

Avui s'ha signat el conveni de col·laboració entre els tres consells comarcals

La Comissió política integrada pels presidents dels Consells Comarcals, juntament amb Ramon Turrats, president del Consorci Ripollès Desenvolupament; Andreu Teixidor, president de Turisme Garrotxa i Xavier Camps, president d’Alt Empordà Turisme. La seva funció és vetllar per assegurar el manteniment dels camins de la xarxa, la reposició i millora de la senyalització horitzontal i vertical, la promoció adequada d’aquesta infraestructura per tal que reverteixi en una millora econòmica, social pels territoris que formen part de la xarxa de senders.

La Comissió executiva que s’encarregarà d’impulsar totes les accions encaminades a un bon funcionament de la xarxa de senders. Està formada per Jordi Güell, gerent del Consell Comarcal de la Garrotxa;  Ladislao Pérez gerent del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Carme Freixa vicepresidenta-gerent del Consorci Ripollès Desenvolupament; Turina Serra gerent de Turisme Garrotxa; Olga Sabater gerent d’Alt Empordà Turisme i cap de l’àrea de turisme del Consell Comarcal de l’Alt Empordà; Raquel Molina àrea de turisme del Consorci Ripollès Desenvolupament i Adriana Ramon coordinadora Itinerànnia.

Taula de concertació amb entitats de conservació de natura i grups excursionistes: Dins d’aquest comissió hi haurà totes les entitats de conservació de natura i grups excursionistes dels territoris que formen part de la xarxa de senders a una sessió conjunta i serà rotatiu als diferents territoris.

I entre les prioritats d’aquest Consell Dinamitzador d’Itinerànnia hi ha: el posicionament d’aquests territoris com a destinació senderística diferenciada i reconeguda. Garantir el desenvolupament territorial a través de la conservació de la xarxa de camins senyalitzats i homologats i de la creació, difusió i promoció de productes turístics en la xarxa de senders. Finalment, desestacionalitzar la demanda i reduir la hiperfreqüència de determinades àrees del territori.

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Enric Pérez, ha destacat 'el compromís que adquirim avui les tres comarques que des de fa anys ja apostem per un model turístic amb molt de futur'. De la seva banda, la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consol Cantenys, ha remarcat 'la satisfacció de signar aquest conveni d’una xarxa senderista que uneix tres comarques, però que pot estendre’s molt més enllà'. En aquest sentit també s’ha pronunciat el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, que ha explicat que, precisament, 'un dels motius que ens ha portat a signar aquest conveni és que diferents territoris ens han demanat poder formar part d’Itinerànnia i havíem de regular aquesta i altres qüestions que puguin sorgir', ha dit.

Itinerannia és la  xarxa de senders que uneix el Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà. El projecte va començar l’any 2004 amb l’inventari de camins i des del 2008 ofereix 2.500 quilòmetres marcats de senders en una iniciativa pionera que recupera camins històrics i multiplica exponencialment les possibilitats de gaudi i descoberta del senderista a més d’obrir múltiples possibilitats de desenvolupament per al territori.