Castelló d'Empúries suspèn durant un any les llicències per a parcs eòlics i solars agrícoles al municipi

El consistori també atura les vinculades amb el joc i les apostes

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries (Alt Empordà) ha resolt durant el ple municipal del dijous passat suspendre pel termini d'un any l'atorgament de llicències per a la construcció de parcs solars agrícoles al municipi.

En aquest sentit, el consistori assegura que té la voluntat de facilitar i simplificar la implantació de les instal·lacions d'energia solar i eòlica tenint en consideració l'article 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, però amb la condició que siguin compatibles amb la preservació del sol no urbanitzable, especialment pel que fa a zones on es desenvolupen activitats del sector primari o que requereixen la màxima protecció com és el cas de les zones incloses dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Així doncs, quedaran suspeses les llicències que fan referència a aquestes activitats pendents de l’estudi que s’ha encomanat als serveis tècnics municipals per tal de definir la ubicació més idònia, en sòl no urbanitzable, per als usos de parcs solars i eòlics, exceptuant les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energies renovables per a l’autoconsum.

D'altra banda, el ple també ha donat llum verda a la suspensió, també per un període d'un any, de les llicències per a usos recreatius especialment els vinculats als jocs i les apostes. La mesura inclou bingos, casinos, sales de jocs i locals d'apostes. El consistori també vol estudiar la implantació més "idònia" d'establiments recreatius a través de la modificació del POUM.