Agbar instal·la una planta de cogeneració de biogàs a la depuradora de Palamós

La inversió s’emmarca en el contracte del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona

Agbar, companyia gestora dels serveis del cicle integral de l’aigua i serveis mediambientals, ha instal·lat una planta de cogeneració de biogàs per a l’autoconsum a l'estació depuradora d'aigües residuals dels municipis de Palafrugell, Vall- llobrega, Mont-Ras, Palamós i Calonge.

Aquesta inversió s’emmarca en el contracte que el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona va adjudicar a Agbar el passat 1 d’abril per a l’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions de sanejament en alta d’11 municipis de la Costa Brava.

La planta de cogeneració està conformada per 2 microturbines (ampliable a 3), cadascuna d’elles de 65 kW. Generen un total de 130 kW de potència elèctrica i funcionen amb el biogàs produït en el procés d'estabilització dels fangs de depuració. Com a resultat, es produiran 760 MWh anuals d’energia elèctrica, fet que suposa generar el 45,5 % de l’energia que necessita la depuradora per al seu funcionament. Per tant, la planta reduirà la seva dependència energètica a gairebé a meitat, ja que el seu consum anual és de 1.670 MWh.

Amb aquesta actuació, la depuradora reduirà les seves emissions de CO2 en 330.000 kg / any, que equivalen a una població de 2.000 arbres autòctons mediterranis.

La instal·lació de cogeneració valoritza el biogàs produït mitjançant la digestió dels fangs de la depuradora. L'objectiu és generar electricitat per a l’autoconsum i recuperar la calor dels gasos de combustió per a l'escalfament del digestor. Els avantatges de la planta de cogeneració amb microturbines davant d'altres sistemes de cogeneració són l'adaptabilitat perfecta a la corba horària de producció diària de biogàs de manera senzilla i més productiva.

L’aposta per la sostenibilitat, la preservació de l’entorn i l’autoconsum d’energia són objectius per a la companyia, que basa la seva estratègia en la transformació de les seves instal·lacions en ecofactories, fonamentades en un model d’economia circular centrat en el reaprofitament de l’aigua, l’autosuficiència energètica i el residu zero. En aquest sentit, aquesta nova instal·lació a la Costa Brava aprofundeix en l’assoliment de l’objectiu que el 100 % de l’energia que es consumeixi a les instal·lacions sigui autogenerada per tal d’assolir el balanç energètic zero.

Gràcies a la cogeneració del biogàs i les instal·lacions fotovoltaiques en funcionament, en el 2020, Agbar ha generat 21.135.618 kWh d’energia verda en el total de les seves instal·lacions, l’equivalent a l'electricitat consumida per 6.039 llars. D’aquesta manera, la companyia està mitigant 4.673 t CO2 / any a l'atmosfera, que equivalen a una població de 27.982 arbres autòctons mediterranis.

Així doncs, s’hi suma ara les de l'EDAR de Palamós que forma part d'un sistema de sanejament que dona servei als municipis de Palafrugell, Vall-llobrega, Mont-Ras, Palamós i Calonge. Té una capacitat de depuració de 165.450 habitants equivalents. L'EDAR consumeix anualment uns 1.670 MWh d'energia elèctrica. La depuradora presenta una gran estacionalitat, ja que a l'hivern es consumeixen diàriament 3,8 MWh i a l'estiu 6 MWh.

Amb aquesta nova planta, Agbar lidera el desenvolupament de solucions i tecnologies en el sector de l’aigua i el medi ambient que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones, la salut ambiental dels municipis i l’optimització de la gestió dels recursos.

Producció d’energia

Per al tractament dels fangs de depuració, es disposa d'un digestor anaeròbic de 4.500 m3 de volum. En el procés de digestió, es generen anualment uns 600.000 Nm3 de biogàs amb una concentració aproximada del 65 % de metà. Donada l'estacionalitat, a l'hivern es generen uns 1.400 Nm3 / dia de biogàs i a l'estiu uns 3.000 Nm3 / dia. Actualment, aproximadament un 30 % del biogàs generat en el procés de digestió s'utilitza per escalfar els fangs del digestor i el 70 % restant es crema a la torxa de biogàs. Aquesta inversió forma part d'un seguit d'actuacions encaminades a donar compliment als objectius d'emergència climàtica.