Les exportacions gironines als EUA, Mèxic o la Xina augmenten un 65% aquest 2012

La Cambra de Comerç assegura que ja no hi ha més marge per créixer a Europa

Les exportacions sempre s'han vist com una taula de salvació de l'economia gironina davant els efectes de la crisi econòmica. Ara, però, les empreses gironines giren els ulls cap a nous mercats a l'hora de vendre les seves mercaderies. Segons assegura la Cambra de Comerç, les vendes als països europeus o bé ja estan consolidades -com ara a França, que és el principal client- o bé han caigut en picat a conseqüència de la difícil situació que travessen alguns països.

Aquest és el cas, per exemple, de les exportacions a Grècia, Portugal i Itàlia. Segons dades de la Cambra de Comerç, només en el que portem del 2012, les vendes aquí han arribat a caure, respectivament, un 20, un 10 i un 18%. "Això es deu a què Europa, tota ella, està immersa en una greu crisi econòmica", assegura el president de la Cambra, Domènec Espadalé.

Per contra, però, les exportacions a tercers països han experimentat un increment notable en el que portem d'any. Sobretot, aquelles que tenen com a destí països com els Estats Units (17%), Mèxic (33%) el Japó (45%) o la Xina (on aquí, l'augment s'ha enfilat fins al 65%).

"Per exemple, només a la ciutat de Hong Kong, les vendes de productes per part d'empreses de la demarcació s'han incrementat en un 34%", concreta Domènec Espadalé. L'estadística de la Cambra de Comerç també reflexa que Àfrica és un altre dels llocs on, ara, s'hi exporta més (al Marroc, les exportacions gironines han augmentat un 18% aquest 2012).

El president de la Cambra de Comerç de Girona assegura que, davant l'estancament que es viu a Europa, l'aposta de futur passa ara, "sobretot", per exportar cap a Àsia, Amèrica i els Països Àrabs. "Si aquest any les exportacions gironines han continuat en augment ha estat, sobretot, gràcies als tercers països", ha precisat Domènec Espadalé.

Certificats d'origen i visats

Un dels termòmetres dels quals disposa la Cambra de Comerç a l'hora d'analitzar l'empenta d'aquests nous mercats són, precisament, els certificats d'origen que s'han d'emetre abans de portar a terme les exportacions (i que redacta la Cambra de Comerç). Entre gener i novembre, se n'han emès 8.054, la qual cosa suposa un increment d'un 36,9% respecte ara fa dos anys (quan se'n van fer 5.883).

A aquests certificats, també s'hi han d'afegir altres documents com ara els visats comercials (1.773) o els certificats de lliure venda (91). En total, doncs, aquest 2012 la Cambra de Comerç de Girona ha arribat a fer 9.918 documents d'un dels tres tipus anteriors. En comparació amb ara fa dos anys, l'increment global ha estat del 31,25%.

Pendents de la Llei de Cambres

Per altra banda, el president també ha dit que estan pendents que l'Estat aprovi la nova Llei de Cambres per veure com queda la seva situació. I és que, d'ençà que les quotes van passar a ser voluntàries, la institució ha vist fortament minvats els seus ingressos.

"El 2007, perquè us en feu una idea, teníem un pressupost de 4,5 MEUR; aquest any, ha estat d'1,6 MEUR, i el vinent encara no ho sabem", indica Domènec Espadalé. Per adaptar-se a la nova situació, la Cambra de Comerç de Girona ha hagut de reduir fins a un 50% el seu personal, ha concretat el president. "Ha estat una rebaixa d'estructura dolorosa, però també hem optat per mantenir el personal en aquelles seccions que es dediquen a fomentar l'emprenedoria i l'exportació, perquè les considerem clau", ha conclòs Domènec Espadalé.