El Consell Comarcal del Gironès aprova el pressupost de 2013 de 15,5 milions d'euros

També es van aprovar dues mocions en defensa del català i contra les retallades, només el PP hi va votar en contra

Pel conseller comarcal de l'Àrea d'Hisenda, Sergi Baulida, "la davallada d'ingressos es deu a importants disminucions provinents de la Generalitat i, en menor mesura, de la Diputació, que han afectat de manera significativa als serveis socials que presta el consell i a l'àmbit d'ensenyament. Així mateix i pel que fa despeses, s'han reduït les que afecten als òrgans de govern i a l'administració general".

La proposta d'aprovació de pressupost consolidat per a l'any 2013 pateix un decrement del 10,11% respecte a l'any anterior, aquesta disminució es correspon a una reducció en el pressupost del consell comarcal del 9,82% i una disminució d'un 14,43% en el pressupost de l'organisme autònom Escola de Música del Gironès. Els imports són els següents:
 
Finalment, el Ple del Consell Comarcal del Gironès va aprovar, amb l'aval de tots els grups, excepte el PP, dues mocions: una en defensa del català, de l'escola en català i del model d'immersió lingüística a l'escola i una altra en contra de les retallades laborals adoptades per l'executiu central i la supressió de la paga extraordinària de Nadal.