Figueres segueix apostant per millorar l'efiència energètica dels equipaments públics

Han substituït elements per incrementar l'aïllament tèrmic i renovat l'enllumenat dels carrers

El Centre Cívic Joaquim Xirau (Marca de l’Ham) també ha estat objecte d’una actuació en la millora de l’eficiència energètica, però aquesta vegada a través d’una prova pilot. Juntament amb l’empresa Stainout,  s’ha treballat per millorar l'aïllament tèrmic i el control de temperatures de la sala de visites del CAP de la Marca de l'Ham, ubicada a la primera planta de l’equipament. La prova ha consistit en aplicar un recobriment a la cara interior dels vidres, que sense enfosquir-los, ha reduït la transmissió dels rajos UV i infra-rojos. Les proves realitzades pels tècnics municipals han permès comprovar la reducció de la temperatura i la millora del confort dels usuaris de la sala.

Enllumenat públic

Pel que fa la l'enllumenat públic, s'han substituït 105 punts de llum de vapor de mercuri d'alta pressió per altres tecnologies més eficients energèticament i menys contaminants, en concret làmpades de vapor de sodi d'alta pressió i halogenurs metàl·lics. L’actuació representa una reducció del 52% de la potència instal·lada en aquests punts i un estalvi energètic anual de 50.000 kWh. La inversió té un temps de retorn d'un any i mig.

Totes les actuacions detallades s’emmarquen en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible de Figueres.