Girona urbantizarà l’espai lliure adjacent a la nova Audiència Provincial

El pressupost de licitació és de 118.269 euros

L’enjardinament de la zona consistirà en diferents plantacions d’espècies adaptades a l’entorn i amb unes necessitats hídriques baixes. Entre aquestes s’han escollit les següents: 18 Populus Nigra italica vestits des de la base per crear una pantalla de protecció visual cap als vials, una plantació d’arbustiva a la zona del mig i de baix del talús i la plantació d’un grup de 6 arbres a la zona on s’eixampla la vorera (es tracta de l’espècie Acer platanoides Emerald Queen).

Amb l’execució del projecte, el regidor d’Urbanisme i Activitats, Carles Ribas, creu que “s’aconseguirà dignificar l’actual espai lliure que hi ha entre la plaça i el riu Güell”. “Es tracta d’una actuació en una zona molt determinada, però que condiciona favorablement un barri amb molta afluència de gent, com és el Güell-Devesa. Només allà s’hi concentren quatre equipaments importants: l’Auditori, l’Audiència, la Fira de Girona i el CAP Güell”, ha remarcat el regidor. Cal ressaltar que aquesta actuació estava prevista en el projecte del nou edifici de l’Audiència i no es va executar en el seu moment.