El Sant Sepulcre de Palera obre de nou les portes totalment restaurat

Les obres han tingut un cost superior al milió d'euros i es van iniciar el 2003

El pressupost del projecte ha superat el milió d’euros, dels quals la Diputació n’ha aportat la meitat. La intervenció de la Diputació de Girona a Palera va començar l’any 2003 en col·laboració amb l'Ajuntament de Beuda i el Bisbat de Girona. En primer lloc, es van realitzar un seguit de petites inversions, que van permetre consolidar el conjunt, evitar-ne la ruïna i endegar una petita campanya arqueològica. Així, del 2003 al 2005, la inversió de la Diputació per a aquest monument va ascendir a en total de 79.789 euros.

Posteriorment, la signatura del conveni per la protecció i restauració de cinc monuments emblemàtics amb la Generalitat de Catalunya, l'any 2009, va permetre invertir-hi 400.000 euros i donar una gran embranzida a les obres. En concret, aquest projecte va ser redactat pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona, que també ha portat la direcció tècnica de l’obra. Finalment, aquest any, dins de la campanya Pla de Monuments 2012 de la Diputació s'ha fet concedit una subvenció de 24.000 per excavar i condicionar l'antic claustre.

L’antic monestir de Palera va estar vinculat des de la seva creació a l’ordre del Sant Sepulcre de Jerusalem, de forma que va ser un important lloc de pelegrinatge durant tota l'Edat Mitjana. Actualment, es conserva l’església, d'estil romànic, molt transformada per una restauració d’inicis dels anys seixanta, i algunes dependències, també molt transformades per actuacions posteriors: claustre i aula capitular, entre d'altres