Restauren el mural gòtic del segle XIV de l'entrada de la basílica de Sant Feliu de Girona

Les pintures han sofert el pas del temps

El mural gòtic del segle XIV que presideix l'entrada sud de la basílica de Sant Feliu de Girona ha recuperat en bona part el seu color original. Una intervenció arqueològica ha permès eliminar restes d'algunes intervencions que s'havien fet amb el pas dels anys i frenar la degradació de la pintura, provocada principalment per inclemències meteorològiques perquè el mural està a l'aire lliure.

El mural representa la Mare de Déu custodiada per Sant Narcís i Sant Fèlix. La feina arqueològica -finançada pel Grup Mémora- també ha permès saber amb quines tècniques i materials es va pintar aquest tremp sobre pedra i descobrir alguns elements que havien quedat ocults, com una greca feta amb pa d'or.

(seguirà ampliació)