Endesa inverteix uns 330.000 euros en reformar i adequar línies elèctriques

També es substitueix la xarxa convencional de baixa tensió per cable trenat, per integrar-la millor en entorns naturals

Seguint la Política Ambiental de la Companyia en matèria de protecció de l’avifauna, una de les actuacions consisteix en la substitució de l’habitual traçat de la xarxa de baixa tensió –que consta de tres cables paral·lels- per un sistema de cable trenat, que suposa una reducció important de les mides i l’amplitud física de la línia. A través d’aquest canvi, la xarxa resulta molt més robusta i resistent als fenòmens meteorològics adversos, perquè les tres fases es mantenen unides però aïllades, i s’eviten contactes no desitjats per culpa del vent o d’altres elements externs. Així, no només se’n redueix notablement el seu impacte visual, sinó que es minimitza el risc d’incendi forestal a les zones boscoses i es disminueixen la possibilitat d’impacte dels ocells. En total, amb aquest disseny s’han reformat gairebé 22 quilòmetres de línies a tota la demarcació.

Igualment, en diferents punts de les comarques, s’han introduït a línies de mitja tensió ubicades en paratges forestals dispositius de seguretat amb l’objectiu de reduir al màxim el risc elèctric per a les aus que hi habiten o transiten. D’acord amb els Agents Rurals, en aquells punts on podria existir possibilitats d’accidents per col·lisió o electrocució –bàsicament a una torre metàl·lica i a un suport de formigó de mitja tensió a 25 kV- , s’han instal·lat elements per protegir l’avifauna, com fundes aïllants o dispositius anti-posada. Les fundes aïllants permeten reduir el risc elèctric en el moment en què una au que està reposant en una torre aixeca el vol, ja que a l’estendre les ales podria haver-hi contacte amb un cable i es produiria un arc elèctric i la conseqüent descàrrega. Els dispositius anti-posada, tenen com a funció dissuadir les aus d’utilitzar la torre elèctrica com a punt de suport o descans.

La iniciativa també comporta millorar la qualitat del subministrament als clients de la comarca, ja que les col·lisions d’aus amb les infraestructures elèctriques poden suposar una interrupció del servei. Així, la Companyia uneix la voluntat sostenible i de protecció de l’avifauna, amb el compromís de servei als clients de Catalunya