Un 65% de les consultes d'atenció primària a l'ICS Girona es resolen per telèfon

Els CAP augmenten un 44% l'activitat durant el primer semestre del 2021

Les visites telefòniques han esdevingut un element clau per mantenir l'activitat assistencial des dels CAP des de l'inici de la pandèmia. Aquesta modalitat, però, segueix en augment als centres que té l'ICS a Girona. De fet, a principis de juliol el CAP de Montilivi va registrar 2.958 trucades en un sol dia. Aquesta xifra coincideix de ple amb la cinquena onada de contagis de covid-19.

De tota manera, en una setmana qualsevol dels mesos d'abril o maig no es va ni arribar al mateix volum de trucades que en aquesta jornada de juliol. El centre ha rebut de mitjana 1.700 trucades al dia durant el mes de juliol.

De fet, el 65% de les consultes que reben els professionals de l'atenció primària a l'ICS de Girona es resolen per telèfon. Abans de la pandèmia, el 80% eren presencials. Això implica un creixement exponencial de visites telefòniques que arriben a multiplicar per tres les trucades que reben els centres en relació amb abans de la pandèmia.

Per donar resposta a l'increment de l'activitat telefònica, l'ICS Girona ha renovat les terminals als centres de Girona en funció de la demanda de tenen i ampliant els punts d'atenció a l'entrada.

Ara, hi ha centraletes intel·ligents que ajuden a canalitzar el gruix de trucades que reben els centres cada dia. A més, durant les primeres setmanes de posada en funcionament també s'ha estudiat quines hores són les que aglutinen més trucades, quants usuaris truquen i quantes vegades ho fan. També s'ha analitzat els professionals actius que hi ha en cada moment i a partir d'aquí s'ha ajustat el nombre de treballadors disponibles al telèfon amb les hores de més demanda.

En els centres que hi ha més població assignada es poden rebre més de 1.200 trucades al dia. Això fa que el 80% dels usuaris que truquen es poden atendre en primera instància. Des de l'ICS estan treballant per com millorar l'atenció telefònica en les franges amb més demanda per optimitzar més els recursos disponibles.