Vidreres inicia el recompte de vehicles abandonats per a la seva posterior retirada

Aquesta acció es porta a terme quatre cops l'any

La Policia Local de Vidreres (Selva) ha iniciat el recompte de tots els vehicles abandonats al municipi. Les properes setmanes es procedirà a senyalitzar i a retirar els cotxes per deixar-los, preventivament, al dipòsit municipal. 

Es considera un vehicle abandonat aquell que es troba en un estat de deixadesa i que porta més d’un mes sense moure.  El consistori realitza aquesta campanya prop de quatre vegades a l’any i s’estima que de mitjana es retiren entre 10 i 15 vehicles cada cop. 

El consistori ha pres la decisió de posar remei a la situació per “garantir la seguretat i una millor imatge del nostre municipi, no podem permetre que hi hagi tants vehicles en aquest estat en el nostre carrer que fan nosa, treuen espai d’aparcament i ofereixen una imatge negativa del poble” , ha assenyalat l’alcalde Jordi Camps.

El primer pas és localitzar els vehicles que se sospita que poden estar abandonats. Aquests vehicles se senyalitzaran amb un adhesiu i s’intentarà contactar amb els propietaris per demanar-los la retirada del vehicle en els propers dies abans de procedir a la sanció. Un cop passat uns dies des de la notificació es procedirà a fer el trasllat preventiu dels vehicles de la via pública al dipòsit municipal. 

Amb tot, després se seguiran fent gestions amb els propietaris per notificar-los la retirada i per si volen recuperar els vehicles. En cas de no obtenir resposta es procedeix a publicar la retirada i la sanció als butlletins oficials per després fer-ne el desballestament. 

Segons Raül Real, agent en cap de Policia Municipal de Vidreres,  “ens trobem amb molts casos que els propietaris cedeixen el vehicle voluntàriament per ser desballestats i en d’altres no obtenim resposta dels propietaris, en aquest cas, passats uns mesos es desballesten els vehicles. També hi ha altres casos en què la situació o la mida del vehicle no permet retirar-lo de forma preventiva al dipòsit i es retira i destrueix directament amb l’empresa de desballestament passat tots els dies i tràmits corresponents”.