Els hospitals Trueta i Santa Caterina implanten la citació de visites per SMS interactiu

'objectiu és "avançar" en la sostenibilitat i l'eficiència

A toc de clic. La persona citada rebrà un SMS al seu mòbil amb un enllaç. Quan el cliqui, se li obrirà l'aplicació amb què podrà interactuar per confirmar l'assistència a la visita, sol·licitar-ne un canvi o cancel•lar-la definitivament, de manera intuïtiva i ràpida. A més, en cas que es tracti d'una prova que requereix una preparació prèvia, hi trobarà la informació relativa. L'aplicació també li indicarà el nom de l'especialista i la consulta on ha d'anar.

El pacient rebrà l'SMS de citació l'endemà de programar la visita o de reprogramar-la, en cas que hagi demanat un canvi de dia, i un recordatori de cita 72 hores abans. Els professionals poden visualitzar l'estat dels SMS i gestionar els canvis sol•licitats. Si l'usuari no anul•la ni confirma la cita, uns 15 dies abans rep un segon SMS d'avís. Si no ho fa, se li enviarà carta de citació.

El Santa Caterina va fer una prova pilot el mes de maig per verificar el funcionament de l'aplicació amb la programació de visites de cardiologia. Des d'aleshores i fins ara s'han anat incorporant al projecte la resta de serveis, de manera que la programació de cites per SMS interactiu al centre del Parc Hospitalari de Salt ja està plenament implantada. Fins el 13 de juliol s'han enviat més 4.000 SMS interactius, que corresponen al 60% dels pacients citats. Un 40% d'aquests ha interactuat amb l'aplicació.