Cassà començarà a l'agost les obres als carrers de la Indústria i de la Bisbal

Els treballs tenen una durada prevista de sis mesos

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha anunciat que a partir del proper mes d'agost, més concretament durant la segona quinzena, iniciarà les obres als carrers de la Indústria i de la Bisbal que tenen una durada prevista de sis mesos. Es farà en dues fases, la primera al carrer de la Indústria, que durarà uns tres mesos, i la segona al carrer de la Bisbal, que previsiblement començarà després de Nadal i que durarà uns tres mesos més. El cost dels treballs és de 445.283,79 euros.

Durant el període d'execució de les obres la circulació estarà tallada primer al carrer de la Indústria i quan s'acabi la primera fase es reobrirà el trànsit a aquest carrer i es tancarà al carrer de la Bisbal.

Les obres del carrer de la Indústria s'inclouen en el pla de reformes del nucli antic, i les del carrer de la Bisbal en el Pla d’accessibilitat municipal i aposten per un nivell únic sense voreres, amb voluntat de prioritzar els vianants davant els vehicles motoritzats.

Es pavimentaran els carrers amb llosetes de formigó tipus Petra de 30x20x10 centímetres  amb un lleuger pendent amb desnivell cap al centre del carrer on es recollirà l'aigua. La calçada per vehicles del Carrer de la Bisbal anirà asfaltada.

El projecte també inclou la renovació de l'enllumenat. Per una major eficiència energètica i qualitat lumínica al carrer de la Indústria s'instal·larà el model de llumeneres que hi ha a la resta del nucli antic, i al carrer de la Bisbal un nou model menys voluminós, totes elles equipades amb llum LED. A més també es faran millores al pas de vianants de la carretera Provincial, es posaran llums LED a l'asfalt i se substituiran els senyals verticals de pas per uns senyals lluminosos.

Pel que fa a la canalització de l'aigua, es preveu la substitució dels conductes de fibrociment per conductes de polietilè als dos carrers i s'executarà una nova xarxa de sanejament d'aigües de pluja.

També es preveu la construcció d'una xarxa enterrada per fer el soterrament de les línies de telèfon. Pel que fa a la baixa tensió se soterraran els trams que travessen els carrers que actualment són aèries, a més de completar la xarxa de gas actual en alguns trams que ara no estan fets.

Les obres afectaran la circulació en ambdós carrers, l'accés motoritzat als veïns residents i també l'aparcament al carrer de la Bisbal, tot i que les restriccions s'aplicaran per fases.