El RACC suspèn la senyalització de les carreteres per arribar a les estacions d'esquí

Una auditoria detecta manca de senyals durant llargues distàncies

L'auditoria ha analitzat 81 itineraris per arribar a 23 destinacions diferents. Després d'analitzar diversos factors centrats en la continuïtat, la comprensió, la visibilitat i el manteniment dels senyals viaris ha donat una puntuació de 60 punts sobre 100, el que la situa en una posició mitjana.

Malgrat això, el responsable tècnic del RACC, Lluís Puerto, ha destacat que hi ha una polarització ja que mentre les carreteres d'accés a les capitals de comarca o a les vies d'alta capacitat obtenen bones puntuacions, les de les carreteres d'accés a les estacions d'esquí, els parcs naturals i els hospitals obtenen puntuacions baixes. En les destinacions de les capitals de comarca la puntuació és de 74,4, mentre que en 'accés a estacions d'esquí és de 56,3 i a centres sanitaris de 42,1.

El principal problema dels analitzats és la continuïtat de la senyalització ja que hi ha manca de senyals, especialment en ports de muntanya i llargs recorreguts on el conductor no troba senyals que l'indiquin que continua en la direcció correcta. Aquest factor no arriba al 50% de la nota màxima possible en 14 de les 23 destinacions analitzades com Sort, Espot, Boí Taüll, Portainé, La Molina, La Vall de Núria, l'Hospital de Puigcerdà o el de Campdevànol, entre d'altres.

L'auditoria sosté que les senyalitzacions de primer ordre compleixen els requeriments i se senyalitzen amb suficient antelació, en canvi les estacions d'esquí o, especialment, els hospitals no només se senyalitzen en l'àmbit urbà. Puerto ha considerat que aquesta senyalització és insuficient i considera que no és acceptable que això passi en una zona molt vinculada al turisme on és important que el visitant s'endugui una bona impressió i accedeixi fàcilment a les estacions d'esquí a l'hivern i els parcs naturals a l'estiu. A més, ha dit que és un territori on es practiquen esports d'aventura, per la qual cosa els hospitals també haurien d'estar ben senyalitzats.

Alguns dels exemples que ha posat Puerto on ha assegurat que els conductors es trobarien amb problemes per poder arribar són anar de Port Ainé a Sort, arribar a l'Hospital de Puigcedà, al de Campdevànol o al a Vall de Núria.

Afegeixen que també hi ha mancança de senyalització d'aparcaments propers a les ciutats o bé que indiquin si hi ha places disponibles o no als diferents aparcaments de les estacions d'esquí per evitar col·lapses i que els vehicles estacionin als marges de les vies.

Un altre element a millorar segons el RACC és l'ordre de les indicacions a les senyals, que ha d'anar de més important a menys important, i el nombre de destinacions que hi apareixen. Han trobat casos on se superen les sis indicacions recomanades ja que consideren que més d'aquestes no són visibles per al conductor. També troben a faltar més senyalització variable.

Manteniment insuficient

Un altre dels problemes detectats ha estat el manteniment insuficient de les senyals. Aquest factor aprova amb un 54% de la puntuació màxima però el RACC considera que necessita millorar perquè no s'inverteix el suficient i hi ha senyals trencades i en mal estat. Puerto ha reconegut que les condicions climàtiques són adverses i que això implica una major despesa, però ha lamentat que aquest sobreesforç no es faci i ha assegurat que aquestes destinacions obtenen els pitjors resultats de totes les auditories fetes pel RACC.

Un factor que si que està ben valorat per l'auditoria és la comprensió de les senyals, que obté una puntuació del 67% de la nota màxima. L'excepció d'aquests resultats tornen a ser les estacions d'esquí i els hospitals. El paràmetre més ben valorat en general és la correcta indicació dels desviaments, mentre que el que obté pitjors resultats és la uniformitat ja que hi ha molta diversitat en les tipologies de senyals i en les nomenclatures.

Puerto ha posat com a exemple la Vall de Boí, que en un mateix encreuament rep diferents denominacions i això provoca confusió en el conductor. Per aquest motiu, ha considerat necessari una major coordinació entre els titulars de les diferents vies per tal de consensuar les senyals.

El factor millor valorat però és la visibilitat, amb una mitjana de 75 punts sobre 100. Tot i això, també hi ha variabilitat ja que per exemple l'Hospital de Puigcerdà obté un 40 i Puigcerdà, la Fundació Sant Hospital i l'Hospital de Campdevànol obtenen la puntuació màxima. Malgrat aquesta valoració general positiva, han detectat algunes senyals amb mala visibilitat per culpa de la vegetació.

Davant d'aquest anàlisi, el RACC ha recomanat intensificar la coordinació entre les diferents administracions titulars de les vies, reforçar la senyalització corresponent als hospitals, estacions d'esquí i parcs nacionals, millorar la continuïtat de les senyals especialment en encreuaments i llargs recorreguts i revisar les senyalitzacions referents a una mateixa destinació perquè siguin de la mateixa tipologia de senyal i el mateix nom i pictograma, així com que s'augmentin les dimensions i el text en alguns punts, entre d'altres.

Puerto ha assegurat que insistiran en el compliment d'aquestes recomanacions, com ho estan fent amb altres auditories com la que van fer a la ciutat de Barcelona. Sobre aquesta ha dit que mantenen converses amb l'Ajuntament de la ciutat que li ha dit que han iniciat els treballa per modificar el pla de senyalització que és del 2007 però ha lamentat que no es faci a la velocitat que els agradaria.