La pandèmia col·lapsa el Jutjat Mercantil de Girona però redueix l'entrada de casos nous a la resta

L'Audiència reclama que es creïn nous jutjats a Girona, Figueres, Sant Feliu i Olot

La pandèmia ha col·lapsat el Jutjat Mercantil de Girona però ha fet baixar l'entrada de casos a la resta de jurisdiccions. La causa no és cap altra que l'estat d'alarma per la covid-19, que gairebé va paralitzar l'activitat als diferents jutjats. De fet, durant el confinament a comarques gironines es van suspendre quasi 4.900 assumptes.

El descens generalitzat en l'entrada de casos no es dona, però, amb el Mercantil. Perquè aquest jutjat va rebre'n fins a un 21% més (cosa que n'incrementa el col·lapse). De retruc, posar-se al dia dels endarreriments generats per la pandèmia també suposa afegir més càrrega de feina a uns jutjats ja de per si saturats. Per això, l'Audiència proposa que se'n creïn de nous a Girona, Figueres, Sant Feliu i Olot.

La memòria judicial del 2020 posa xifres a l'impacte que va tenir la pandèmia en el dia a dia de l'Audiència i els diferents partits judicials gironins. A la demarcació, en concret, n'hi ha nou (Girona, Figueres, la Bisbal d'Empordà, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Olot, Blanes, Ripoll i Puigcerdà).

D'entrada, les estadístiques reflecteixen una conseqüència clara del confinament: la caiguda generalitzada de l'entrada d'assumptes. Es dona de manera homogènia als jutjats de primera instància i instrucció, als penals, als contenciosos... I també, en aquells especialitzats o amb competències en violència domèstica.

Per exemple, a Girona ciutat, el descens va ser d'un 8,9% als jutjats de primera instància (de 8.486 assumptes ingressats el 2019, van passar a 7.731). En el cas dels d'instrucció, la davallada es va situar en un 21% (de 12.754 a 10.058). En els contenciosos, va ser del 24% (de 1.277 a 964). I en menors, va arribar fins al 33% (de 485 a 324).

Fent una panoràmica del territori, la situació es reprodueix. Els jutjats penals de Girona i Figueres van ingressar un 15% menys d'assumptes (de 3.510 a 2.956). A la Bisbal, els quatre jutjats de primera instància i instrucció van ingressar un 20% menys de casos penals. A Blanes (Selva), els sis que hi ha van rebre un 26% menys d'assumptes penals. I als de Sant Feliu i Ripoll, respectivament, aquest descens va ser del 12 i del 27%.

Situació dispar

Durant el 2020, els jutjats gironins també han rebut menys casos de violència domèstica. Si bé aquí la situació és dispar depenent dels partits judicials.

A Girona, el jutjat especialitzat en violència sobre la dona va rebre un 13% menys de casos penals (passant dels 1.206 als 1.043). El mateix percentatge que també es dona en el cas dels jutjats amb competències en l'àmbit de la Bisbal d'Empordà (de 326 a 282 assumptes) o Blanes (de 667 a 488). A Olot, el descens va ser del 19%; a Ripoll, del 8%, i a Puigcerdà, del 15%.

Per contra, però, a Santa Coloma de Farners els delictes de violència domèstica que van arribar al jutjat van pujar un 21% (de 298 a 363). I a Sant Feliu de Guíxols, van fer-ho gairebé en un 4% (de 283 a 294)

El Mercantil, col·lapsat

Aquest descens, però, no es dona en el cas del Jutjat Mercantil, que pateix un col·lapse evident. N'hi ha tan sols un per a tota la demarcació. Entre d'altres, és el que tracta els concursos de creditors. Segons recull la memòria, durant l'any passat va arribar a ingressar fins a un 21% més d'assumptes (passant dels 1.537 als 1.864) als quals cal afegir-hi 237 executòries.

A més, la memòria subratlla que aquest jutjat "està molt per damunt" del mòdul establert pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ); és a dir, la càrrega de feina que es considera òptima. En concret, s'hi troba fins a un 380% per sobre (perquè entre assumptes i executòries el Mercantil va arribar a sumar 2.091 casos, quan allò que es considera adient són 435).

Això porta l'Audiència de Girona a tornar a reclamar una petició que ja s'ha convertit en recurrent. "Tots aquests percentatges, ja elevats des de fa uns anys, però en particular durant el 2020, recomanen que es creï un segon Jutjat Mercantil", recull la memòria.

Més jutjats

Tot i el descens en l'entrada d'assumptes, la memòria no passa per alt que hi ha jurisdiccions que superen –en alguns casos, amb escreix- els mòduls fixats pel CGPJ. Això passa, per exemple, amb els jutjats socials de Girona i Figueres (els que tracten casos laborals) o els cinc de primera instància de Girona.

La memòria judicial, de fet, fa un esment específic a la càrrega que suporten aquest cinc jutjats (on l'entrada d'assumptes durant el 2020 s'ha situat entre un 50% i un 82% per sobre mòdul). "Els ingressos superen àmpliament la mitjana dels jutjats de primera instància de Catalunya i Espanya", recull la memòria.

Per això, l'Audiència de Girona reclama que és "urgent" crear un nou jutjat de primera instància a Girona. En paral·lel, a més, proposa que Figueres disposi d'un novè jutjat de primera instància i instrucció arran de la "important càrrega de feina" que té aquest partit judicial (no només per l'extensió de la comarca, sinó també per la presència de la frontera).

Per últim, la memòria judicial del 2020 també proposa crear nous jutjats a Olot i a Sant Feliu de Guíxols. I reforçar la Secció Segona de l'Audiència de Girona –que tracta afers civils- creant una quarta plaça orgànica de magistrat.

Actualment, en funcions

La memòria judicial del 2020 està signada per la presidència de l'Audiència de Girona. Actualment, però, aquest càrrec està en funcions. El magistrat Fernando Lacaba, president des del 2001, va presentar la renúncia i la comissió permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) la va acceptar el 28 d'octubre del 2020. El 5 de març del 2021, el mateix CGPJ el va nomenar magistrat la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

El bloqueig en la renovació del CGPJ i ha provocat que, des d'aleshores, el magistrat José Isidro Rey Huidobro, president de la secció segona, assumeixi la presidència de l'Audiència de Girona en funcions, sense que hi hagi un horitzó clar sobre quan es podran convocar eleccions per tenir president.