Entra en vigor la nova ordenaça de tinença i protecció d'animals a Figueres

Una de les mesures obliga els propietaris a netejar els orins dels gossos amb una ampolla d'aigua

La nova ordenança municipal de protecció i tinença d'animals de Figueres (Alt Empordà) entra avui en vigor. Aquesta fa especial referència a gats, gossos i fures.

La finalitat de l'ordenança és assegurar la protecció o el benestar dels animals, perseverar la salut la convivència i la seguretat de les persones, garantir el control sanitari i poblacional de les espècies presents i fomentar la participació ciutadana en matèria de protecció i respecte cap a la resta d’animals, així com fer pedagogia sobre la importància de l’adopció.

L'ordenança està formada per 63 articles que compta amb punts com els següents:

 • Les colònies ferals estan gestionades de forma ètica i amb la col.laboració d’entitats animalistes. El rol i la importància de les seves cuidadores voluntàries estan reconegudes i regulades per l’Ajuntament.
 • Els coloms disposen de pinso anticonceptiu per a un gestió ètica per tant queda prohibit alimentar-los a la via pública.
 • Els animals no poden viure permanentment a balcons i terrasses, ni mantenir-los lligats  permanentment.. Es regula l'espai mínim on poden romandre els animals.
 • Queda prohibit fer servir collars d’estrangulació, de punxes i ofec, entre d'altres.
 • Els gossos potencialment perillosos (GPP) hauran de ser esterilitzats a partir dels set mesos d’edat i el seu propietari i/o conductor, tenir en vigor la llicència administrativa de tinença  amb tota la documentació necessària en regla.
 • A més de recollir els excrements serà necessari portar una ampolla amb aigua per netejar els orins del gos.
 • Els animals han de ser identificats i donats d’alta al Cens municipal, un tràmit gratuït pel ciutadà.
 • Queden prohibides les baralles d’animals, gossos i galls.
 • Hi haurà major control de benestar animal per part de l’Ajuntament i organismes públics
 • Els animals de companyia poden entrar a la majoria d'edificis municipals.
 • Els animals de consum humà que es trobin vius però pendents de mort a l'escorxador seran tractats amb el respecte que es mereixen i se´ls garantirà el seu benestar, protegint-los de les inclemències meteorològiques i facilitant-los beguda.