La seu de la Generalitat de Girona comptarà amb una parada de bus

Aquesta setmana s’instal·larà una nova marquesina a la ubicació fins ara temporal

El fet que l’anterior parada estigués situada entre dos passos de vianants molt concorreguts, que els autobusos tinguessin dificultats a l’hora de girar cap al passeig del General Mendoza o que la nova parada estigui situada en una zona de preferència per a vianants han estat alguns dels motius per decidir fer el trasllat de la parada a la nova ubicació.

Concretament, en l’anterior parada, que tenia una lleugera pendent, els conductors dels autobusos havien detectat una situació de risc ja que quan els busos estaven parats suposaven un obstacle per a la visibilitat dels vianants que travessaven els passos zebra. Amb el canvi d’ubicació, es millorarà la visibilitat i la seguretat en aquests passos de vianants. A més, en l’emplaçament anterior, com que els autobusos s’apropaven a la vorera per facilitar la pujada dels viatgers, tenien dificultats i insuficient radi de gir per tombar després cap al passeig del General Mendoza.

Per últim, com que la nova parada se situa en un vial d’un sol carril pavimentat amb llambordes i regulat com a zona 30, és a dir, amb preferència per a vianants, les parades que efectuaran els autobusos permetran pacificar el trànsit.
Per aquesta parada hi passen les línies 1, 6, 7, i 11 dels autobusos municipals.