CSIF acusa l'Ajuntament de la Jonquera de discriminar els policies interins

Assenyala que no es té en compte l'experiència dels interins per a les oposicions

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) denuncia que l'Ajuntament de la Jonquera (Alt Empordà) discrimina els policies interins en excloure, en les oposicions, la seva experiència prèvia com a agent interí.

CSIF ha presentat un recurs contra el decret d'Alcaldia del 17 de maig pel qual s'aproven les bases i la convocatòria de concurs oposició per a cobrir, en propietat, una plaça d'agent de la Policia Local de la localitat (Grup C2–escala d'administració especial). Exclou de la puntuació de l'experiència, el temps que s'hagi treballat com a agent interí, però no fa el mateix amb la resta de categories i llocs de treball.

Per a CSIF, això és una il·legalitat ja que la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 8 de setembre de 2011, cas C-177/10, i la normativa de funció pública, assenyala que en la valoració de l'experiència en l'Administració no podrà tractar-se els treballadors amb un contracte de durada determinada d'una manera menys favorable que als treballadors fixos comparables pel simple fet de tenir un contracte de durada determinada, sota el principi de la no discriminació.

Des de CSIF Girona declaren que “desconeixem quin és l'interès d'aquest ajuntament a l'hora d'excloure, del còmput de la fase de concurs, el temps com a interí; cosa totalment il·lògica. És més normal que un interí oposite a una plaça de torn lliure abans que un de carrera, que ja té plaça fixa en algun Ajuntament. Aquesta plaça no pot convocar-se en torn lliure ja que no entra dins de la taxa de reposició. Hauria de convocar-se pel procés d'estabilització, que ara com ara és l'única via legal per a la seva convocatòria. Podríem pensar que l'Ajuntament tingués ja a un candidat predefinit”.

Des de CSIF sol·liciten a l'Ajuntament de la Jonquera que rectifiqui la seva actuació, i convoqui la plaça amb unes bases adaptades a la legislació vigent sense discriminacions.