La Guàrdia Urbana de Figueres incorporarà videocàmeres corporals als agents

Tenen una autonomia de 12 hores i operen amb poca llum

En aplicació la Llei Orgànica 4/1997 per la que es regula la utilització de videocàmeres pels cossos i forces de seguretat en llocs públics, i del Decret 134/1999 de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat l’ús, així com el protocol que el regula, de càmeres corporals policials per part de la Guàrdia Urbana de Figueres (Alt Empordà). Aquesta autorització ha de ser renovada amb periodicitat anual.

Podran operar aquestes càmeres els funcionaris de policia que hagin rebut la formació específica. Les càmeres, que són de petites dimensions, aniran subjectes al pit, cosa que permetrà reproduir de manera molt fidel l’actuació des de la perspectiva de l'agent. Enregistren de manera simultània imatge i so, tenen una autonomia de més de 12 hores, el seu camp de visió horitzontal és de 141°, el vertical de 83° i per operar precisen molt poca llum.

De manera immediata i en tot cas en el termini màxim de 72 hores, la Guàrdia Urbana donarà compte dels enregistraments realitzats a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya i a la Direcció General de d’Administració de la Seguretat del Departament d’Interior.

Els suports originals de les gravacions i les seves còpies, si s’escau, no podran ser cedits a tercers, inclosos altres serveis administratius i entitats públiques, ni examinats ni consultats per ningú, llevat dels casos que preveu el Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.

El vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, explica que “aquest és un pas més perquè la Guàrdia Urbana disposi de més recursos a l’hora de realitzar la seva feina”.