Santa Coloma de Farners adequa un solar per convertir-lo en aparcament

La seva capacitat total és per a 14 vehicles

Durant aquests dies s'estan acabant d'ultimar els treballs d'arranjament d'un solar privat situat al carrer Santa Bàrbara, propietat de Josep Taberner, a Santa Coloma de Farners (Selva) per tal de convertir-lo en un aparcament per a vehicles.

Les obres d'adequació del solar han consistit en la construcció d'un mur mitger de contenció fet amb blocs de morter armats i formigonats per contenir les terres que s'hi han aportat per recuperar la cota definitiva del paviment, ja que inicialment el solar estava a una cota inferior al carrer. També s'hi ha instal·lat un focus connectat a l'enllumenat públic, a més de la construcció del gual d'accés a vehicles.

Les obres, que han tingut un cost final de 19.184,48 euros, han estat executades per l'empresa Columba S.L., i suposen una ampliació de l'oferta de places d'estacionament de vehicles prop de la zona comercial de la ciutat. D'aquesta manera, es facilita a la ciutadania accedir als comerços de la zona cèntrica d'una forma més còmoda i efectiva, sense l'estrès que genera buscar una plaça de pàrquing lliure i no trobar-ne.

A hores d'ara l'aparcament no està obert al públic, tot i que es preveu fer-ho en els pròxims dies. Resta pendent posar-hi una cadena a mode de tancament i un senyal informatiu que indicarà la franja horària en la qual s'hi podrà aparcar, que serà de 10.00 a 20.00 h.

L'estacionament estarà tancat al públic fora de l'horari anteriorment esmentat. Després d'aquesta actuació, el pàrquing del carrer Santa Bàrbara tindrà capacitat per a 14 vehicles (una de les places serà privada, d'ús exclusiu del propietari del solar).