Endesa inverteix 71.000 € en reformar part d'una línia de mitja tensió a Llagostera

S'ha instal·lat una línia subterrània per reduir l'impacte visual i s'ha renovat un seccionador

Els treballs suposen una reducció notable de l'impacte visual i ajuden a millorar la integració de les infraestructures de la Companyia en l'entorn urbà. Segons la companyia, el nou cablejat està dotat d'unes característiques especialment aïllats i compta amb una tecnologia més segura i robusta de cara a suportar ambients salins i humits o de forta pol·lució.

D'altra banda, amb aquesta actuació també s'han eliminat dos seccionadors antics per un d'última generació, que fan d'aïllament en condicions meteorològiques adverses.