Adif licita per 17.000 euros la millora de les instal·lacions a l'enclavament de Caldes de Malavella

Permetrà major seguretat, circular en via doble i a major velocitat

Adif ha licitat el projecte d'instal·lació d'un enclavament a l'estació de Caldes de Malavella (Selva), situada a la línia d'ample convencional Barcelona-Portbou, amb un pressupost de 16.950.842 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució estimat és de 32 mesos.

L'objectiu és la modernització de les instal·lacions de seguretat de Caldes de Malavella i la implantació d'un Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) entre Maçanet-Massanes, Caldes de Malavella i Girona Mercaderies. El BAB és un equipament que permet la circulació en via doble indistintament per qualsevol de les vies i sentit amb plenes garanties de seguretat.

D'aquesta manera, s'instal·larà un enclavament electrònic a Caldes de Malavella (sistema que gestiona les instal·lacions), per donar els serveis i funcions requerides, tant per a aquesta estació com per als trams de línia amb les seves estacions col·laterals.

La finalitat és aconseguir una major operativitat i flexibilitat en la gestió de l'explotació ferroviària, augmentar la capacitat de la línia i la regularitat en la circulació de trens, incrementar la fiabilitat de les instal·lacions, fins i tot amb un augment de la velocitat comercial i disminuir la probabilitat d'incidències i el temps de reparació de les mateixes. També es pretén augmentar la fiabilitat de les comunicacions entre el Control de Trànsit Centralitzat (CTC) i les estacions.

Aquesta actuació contribueix a la consecució de l'objectiu de desenvolupament Sostenible (ODS) 9 (Indústria, Innovació i Infraestructura), que té entre els seus objectius el desenvolupament d'infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat.

Descripció dels treballs

Entre les principals operacions, destaquen la instal·lació a Caldes de Malavella d'un nou sistema d'enclavament de tecnologia electrònica i d'última generació i la construcció de nous edificis tècnics tant en aquesta estació com a Sils i Riudellots de la Selva.

Així mateix, s'adaptaran els enclavaments de les estacions col·laterals i a Caldes de Malavella es col·locarà també un comandament local de tipus videogràfic. De forma paral·lela, s'instal·laran senyals lluminosos en els trajectes col·laterals per adaptar-se a el nou pla d'explotació amb règim de BAB i es renovaran els circuits de via per altres més moderns i amb millors prestacions.

També s'integrarà el nou enclavament electrònic de Caldes de Malavella, així com els bloquejos associats en el sistema de Control de Trànsit Centralitzat (CTC), s'instal·laran nous elements de camp, balises de sistema ASFA Digital (Anunci de Senyals i Frenat Automàtic), i es realitzarà una nova estesa de cablejat.