Els habitatges en obres a Girona augmenten un 70,46% en dos anys

La majoria de les noves construccions es concentren al barri de l'Eixample

El nombre d'habitatges en obres a Girona ha crescut un 70,46% en dos anys, segons un estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona. El 2018 hi havia 677 habitatges en construcció i el 2020 s'han tancat amb 1.154 llicències per a immobles nous.

Aquest és el primer augment que es registra després de nou anys en descens. Tot i així, la UMAT recorda que el 2008 hi havia 3.324 habitatges en obres, el doble dels que hi havia el 2020. La majoria de les noves construccions que s'estan fent es concentren al barri de l'Eixample (amb un 44,63% dels immobles en obres).

L'estudi analitza el nombre de llicències d'obres per nova construcció o per la reforma d'un immoble que suposarà la creació de nous habitatges. Això fa que quedin exclosos els permisos per millora o manteniment dels habitatges actuals.

El 2020 s'han registrat 244 llicències d'obres per construir 1.154 habitatges a Girona. De totes aquestes llicències, 136 eren només per construir un sol habitatge. 75 d'elles eren per reformar de dalt a baix un pis dins d'una comunitat de veïns, fet que s'inclou en aquest llistat ja que es tracta d'una obra major i no només d'una millora puntual. Per altra banda, les altres 61 són llicències per a cases unifamiliars. Pel que fa a les 108 llicències restants per arribar a les 244 són permisos per construir habitatges plurifamiliars (una d'elles aglutinava 89 nous immobles). Les noves construccions suposen un 2,32% del parc d'immobles que hi ha a la ciutat.

Per barris, l'Eixample és el que acumula més llicències. En la zona nord hi ha projectats 263 immobles (un 22,79% del total) i a la zona sud, 252 (un 21,84%). Això fa que aquest barri acumuli gairebé la meitat de les noves construccions a Girona en tot el 2020. A continuació hi ha Domeny sud amb 175 pisos (15,16%) i el Barri Vell amb 125 (10,83%). La resta de barris suposa entre un 5 i un 3% en cada un d'ells dels immobles nous.

L'estudi de la UMAT també comptabilitza que l'ocupació dels nous pisos quan estiguin acabats pot suposar la suma de 3.139 habitants més, ja que de mitjana hi ha 2,72 residents en cada domicili. Si sumem aquestes persones al padró, el 2022 Girona se situaria amb 106.689 habitants.

Els sectors nord i sud de l'Eixample serien els que més veïns guanyarien perquè és on es concentra més nombre de construccions. Es preveu que el 2022 hi hagi 22.262 veïns a l'Eixample nord i 22.844 a l'Eixample sud. Pel que fa a Domeny, la creació dels 175 immobles suposarà un creixement del parc d'habitatges en aquesta zona del 106,71%. Això podria comportar que el barri dupliqués la seva població en dos anys.