Girona enderrocarà els murs del pati oest de la Casa Pastors la setmana vinent

És un pas més per convertir-la en seu del nou Museu d’Art Modern i Contemporani

L’Ajuntament de Girona iniciarà la setmana vinent l’enderroc dels murs de sustentació del pati oest de la Casa Pastors, una actuació imprescindible per tirar endavant el Projecte d’adequació de l’edifici aprovat el juliol del 2018. Aquests murs es troben dins la zona on, el desembre del 2019, es van començar les tasques d’excavació arqueològica previstes en el projecte i que aquell mateix mes es van aturar per motius de seguretat. La continuïtat de les excavacions posava en risc l’estabilitat dels murs ja que en comprometia els fonaments.

L’actuació que començarà aquest mes d’abril, consistirà en l’enderroc dels murs de maçoneria de la banda oest de la Casa Pastors i de les estructures que suporten. Es tracta d’un conjunt construït de forma independent durant el segle XVII per engrandir la planta baixa de l’edifici, i que es troba ubicat entre dues torres de la muralla que franquejava una de les entrades al recinte emmurallat de Girona, el tram conegut amb el nom de Sobreportes.

Gràcies a aquesta actuació d’enderroc es podrà seguir amb les tasques d’excavació sense perill d’esfondrament i, per tant, continuar amb el Projecte d’adequació de la Casa Pastors, que ha de convertir l’edifici en la seu del nou Museu d’Art Modern i Contemporani de Girona.

“Aquest és un dels projectes més ambiciosos i complexos que tenim en marxa a la ciutat, tant per l’envergadura de l’obra que s’hi ha de fer com per la mateixa ubicació de l’edifici en un punt d’especial rellevància històrica. Per això volem ser molt curosos en tot  el procés de reforma, encara que impliqui allargar el calendari dels treballs. Malgrat els condicionants que ens trobem per executar el projecte de la Casa Pastors, la ciutadania ha de tenir la certesa que les obres es faran amb les màximes garanties i que el resultat final estarà a l’alçada per acollir el nou museu” ha destacat el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitat de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

L’enderroc no afectarà el comportament estructural de l’edifici ni cap dels elements declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) que conté, entre els quals destaquen una torre i un tram de muralla del segle XIV, considerats monuments històrics. Tot i així, l’actuació suposaria la desaparició temporal de les sales situades a la banda oest de la planta baixa de la Casa Pastors i del pati situat damunt del sostre d’aquestes sales. També comportaria enderrocar la galeria que reposa sobre l’estructura que es vol desmantellar. Aquest espai, construït durant la primera meitat del segle XX, no està protegit i es reconstruiria amb posterioritat si es considera oportú, atès que el projecte inicial comptava mantenir-la.

La campanya d’excavació es va incloure al Projecte d’adequació de la Casa Pastors per donar compliment a l’acord de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona, que ho va considerar una acció necessària abans de començar les obres de rehabilitació. Segons es va establir, caldria excavar als espais on el projecte preveu un rebaix del nivell del sòl, per documentar possibles restes arqueològiques i per realitzar un estudi històric dels paraments de la muralla i de la torre. En cas que fos necessari, s’hauria d‘adaptar el projecte en funció de les restes posades al descobert.

La Casa Pastors està situada al costat nord-oest del perímetre de l’antiga Gerunda i al costat del portal de Sobreportes, una de les antigues entrades a la ciutat. Per les seves característiques, l’edifici és qualificat de BCIN amb un grau de protecció RT-Restauració segons el Pla especial de Protecció del Barri Vell. Aquest terme s’usa per fer referència a les edificacions significatives des del punt de vista tipològic -per les seves especials característiques estructurals, pel seu sistema portant i tècnica constructiva utilitzada-; dimensional -pel tipus de paràmetres emprats-, i distributiu -per la distribució de l’espai-.

L’enderroc dels murs de sustentació del pati oest de la Casa Pastors es van adjudicar a l'empresa Construccions Aurich, SA., per un import de 32.445’55 euros, i està previst que acabin a finals de maig.