L'hospital de Figueres fa extirpacions de vesícula biliar sense ingrés

La iniciativa es va posar en marxa al gener

El servei de Cirurgia General i Digestiva de l'hospital de Figueres (Alt Empordà) realitza des de principis d'any extirpacions de vesícula biliar per laparoscòpia (colecistectomia laparoscòpica ) sense ingrés. Fins ara, per a realitzar aquestes operacions de cirurgia major que requereixen anestèsia general, sempre s'ingressava al pacient un o dos dies.

Amb l'objectiu d'evitar estades innecessàries al centre i minimitzar els riscos de contagi de la covid-19, el centre va decidir posar en marxa aquesta mesura, que també permet alliberar llits i garantir una bona resposta en l'activitat ordinària de l'hospital.

Un cop realitzada l'operació, els pacients s'estan a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) un mínim de 6 hores abans de ser donats d'alta. Després se'ls fa un seguiment des del servei de cirurgia, amb una trucada l'endemà de la intervenció per comprovar que no hi ha hagut cap incidència i se'ls cita posteriorment a Consultes Externes.

La colecistectomia laparoscòpica és una intervenció segura que no acostuma a tenir complicacions, però tot i així l'opció de fer-la sense ingrés posterior no és adequada per a tots els pacients, ja que cal tenir en compte una sèrie de factors.

A més del seu estat de salut previ, el servei de Cirurgia també valora que la persona sigui menor de 65 anys, compti amb el suport de la família o del cercle més proper, visqui en un habitatge amb ascensor o situat en una planta baixa que estigui a menys de mitja hora de l'hospital, tingui telèfon fix o mòbil i disposi d'un vehicle particular per desplaçar-se. Finalment, la decisió última d'ingressar o no el pacient a planta dependrà de com hagi anat l'operació.

Cada any, l'hospital de Figueres realitza unes 120 colecistectomies laparoscòpiques. Des del mes de gener, el servei de Cirurgia General i Digestiva del centre ha fet la meitat de les colecistectomies programades sense ingrés hospitalari.