El Govern aprova el topònim 'La Santa Olla' per denominar un paratge de Setcases

Aquesta denominació substituirà el topònim 'casa d'en Picot'

El Govern ha aprovat la denominació oficial de 'La Santa Olla' per a un paratge situat al municipi de Setcases, al Ripollès. La nova denominació serà introduïda al Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya en substitució del topònim 'Casa d'en Picot', que fa referència a una edificació que es troba en aquest paratge.

Aquesta nova denominació havia estat sol•licitada per l'Ajuntament de Setcases a la Comissió de Toponímia i ha estat informada favorablement per l'Institut d'Estudis Catalans, tal com estableix el Decret 133/2020. La Comissió de Toponímia ha elevat la proposta del nou topònim perquè, com estableix el Decret 133/2020, el Govern l'aprovi mitjançant un acord que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de la Generalitat. Aleshores, el topònim és oficial i passa a ser inclòs en el Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya.

La Comissió de Toponímia va ser creada l’any 2001 pel Govern per vetllar per la toponímia de Catalunya i és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya. Actua com a òrgan de coordinació entre les entitats o institucions que tenen competències en el camp de la toponímia i està adscrita al Departament de Cultura. La directora general de Política Lingüística n’exerceix la presidència.També en formen part altres departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya, el Conselh Generau d’Aran, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut d’estudis Aranesi i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).