Activat l'Inuncat per la possibilitat de pluges a les comarques de Girona i Barcelona

Es poden registrar ruixats superiors als 20 litres per metre quadrat en mitja hora

La Direcció General de Protecció Civil recomana als ajuntaments netejar embornals que puguin estar plens de pols o fulles seques i a la ciutadania que vigili que els desguassos a terrats o patis interiors de les cases estiguin nets de fulles seques, terra o pols.