Declaren la vil·la romana de Vilauba com a Bé Cultural d'Interès Nacional

El Govern ha aprovat la declaració que protegeix el jaciment arqueològic

El Govern ha aprovat, a proposta del Departament de Cultura, declarar Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoria de zona arqueològica, la vil•la romana de Vilauba (Pla de l'Estany). El jaciment correspon a un establiment rural d'època romana datat entre els segles II-I aC i els segles VI-VII dC.

La llarga ocupació que va tenir l'espai el converteixen en un jaciment "excepcional" per a l'estudi del món rural de l'època a Catalunya. El jaciment es troba situat en el paratge conegut amb el nom del Pla de la Perpinyana, a l'oest del terme de Camós, i ocupa també un petita part del terme de Porqueres. La vil·la se situa a l'oest de la vall, en un indret lleugerament elevat i ocupa una extensió aproximada de 10.000 metres quadrats. El bon estat de conservació de les restes arqueològiques i la superposició de les diferents edificacions permet interpretar que el jaciment va viure tres etapes històriques.

La primera correspon al període altimperial (segles I-III dC), el final del qual ve marcat per un incendi sobtat que destrueix una bona part de l'habitatge principal. El tràgic succés va marcar l'inici de la segona gran etapa que, cronològicament, abasta els segles IV i V dC. El final d'aquesta fase està marcat per un seguit de transformacions constructives i funcionals que, a la pràctica, representen el darrer esforç per mantenir el model de l'antiga vil·la i frenar el seu declivi.

Els canvis radicals que es constaten durant la darrera etapa, amb la creació d'un petit vilatge datat entre els segles VI-VII dC, són conseqüència d'una transformació profunda del model tradicional romà de poblament rural i d'explotació del territori.

La delimitació de la zona arqueològica i la seva declaració com a BCIN estableix la seva protecció i els criteris bàsics s'aplicaran en les intervencions a la zona, que requeriran d'autorització prèvia de Cultura per a actuacions com els anivellaments del terreny, la plantada i arrencada d'arbres o les remocions i excavacions del terreny per a qualsevol tipus d'instal•lacions que afectin el subsòl i que superin els 30 centímetres de gruix des de la cota del terreny.