Girona identificarà amb microxip i registrarà les colònies de gats de carrer de la ciutat

Un total de 10 responsables de barri garantiran el control i benestar d’aquests animals

L’Ajuntament de Girona identificarà amb microxip i registrarà les colònies de gats de carrer de la ciutat. El consistori ha firmat un conveni amb la Federació Xarxa Gatera de Girona i el Col·legi de Veterinaris de Girona pel control eficient dels felins mitjançant la metodologia Captura-Esterilització-Registre-Retorn (CERR). Un total de 10 responsables de barri garantiran el benestar d’aquests animals. L’objectiu és controlar i tendir a la reducció de la població i el nombre de colònies de gats, mitjançant el control poblacional. Alhora, també es pretén minimitzar l’impacte sobre la biodiversitat i evitar conflictes veïnals derivats de la presència de gats al carrer. 

“Amb aquest conveni fem un pas endavant important per trobar l’equilibri entre la gestió de la població de les colònies de gats i l’impacte que tenen en el seu entorn més immediat, comptant a més amb els professionals i amb les persones que ja treballen en aquest sentit. És un acord que ens garanteix que durant els pròxims anys la gestió de les colònies de gats de carrer serà la més rigorosa possible, i que obre la porta a seguir estudiant la població i també la millora del servei”, afirma el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés. 

Una de les principals novetats d’aquest acord és que per primera vegada en la gestió i control s’incorpora la identificació amb microxip i el registre de gats de carrer a les bases de dades existents a Catalunya: l’Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia (AIAC) del Col·legi de Veterinaris i el Registre general d’animals de companyia (ANICOM) de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera, es podrà tenir una major traçabilitat i control dels gats de carrer i permetrà identificar-los per qüestions de salut, en cas de rescatar-los en un altre indret o en cas d’atropellament. Això ha estat possible fruit de la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona que pel projecte ha ofert els xips a un preu reduït.

Per dur a terme el projecte, hi haurà 10 responsables de barri, voluntaris de la Federació Xarxa Gatera (entitat sense ànim de lucre), que s’encarregaran de controlar les colònies de gats de 9 zones de la ciutat: nord, Montjuïc, est - Sant Daniel, est – Font Pólvora i Vila-Roja, centre, oest, Santa Eugènia, sud i Mas Xirgu. Aquestes persones, així com tots els voluntaris que s’adhereixin a l’Associació Gats de Girona (prop de 90), rebran la cobertura d’una assegurança que els empari en el desenvolupament de les seves tasques.

Els responsables de barri coordinaran la cura, l’alimentació i la captura de gats de carrer per traslladar-los als centres veterinaris col·laboradors del projecte perquè siguin revisats, desparasitats, esterilitzats i identificats. També s’encarregaran del retorn dels animals a la colònia, a una casa d’acollida o en adopció. Tots els responsables i la resta de membres que formen part del conveni rebran formació contínua sobre la gestió dels gats. El Col·legi de Veterinaris de Girona serà l’encarregat de donar aquesta formació i assessorament a través de jornades i sessions. Fins i tot, el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya ha creat un curs específic per a la cura de gats de carrer amb certificat de superació individual. Els veterinaris també duran a terme el control i seguiment de la correcta implantació del xip i registraran els animals en les bases de dades.

D’altra banda, els membres signants del conveni han elaborat el protocol d’higiene i profilaxi que els centres veterinaris seguiran. S’espera la implicació del màxim nombre possible de centres de la ciutat i rodalia per poder intervenir en més gats. Tots els veterinaris ompliran una fitxa clínica per a cada felí incloent el resultat del reconeixement extern, de l’esterilització, de la desparasitació, de la vacunació, dels testos i de les proves analítiques, entre altres.

Paral·lelament, l’Ajuntament de Girona ha contractat l’elaboració d’un estudi faunístic dels gats de carrer per tenir una fotografia més acurada de la situació actual. Principalment, es comptaran quants gats de carrer hi ha a la ciutat i quina és la distribució de les colònies, per tal de fer una diagnosi del seu impacte ambiental i fer propostes de gestió.

Les tres parts van firmar el conveni el 13 de gener del 2021 i ara s’ha començat a implementar. L’acord és per quatre anys amb opció de pròrroga d’any en any, fins a un màxim de 4 anys més. L’Ajuntament de Girona aportarà un total de 30.000 euros aquest primer any per l’inici i funcionament del projecte.

El passat 3 de febrer es va dur a terme la primera comissió de seguiment del conveni. Durant la reunió es va acordar el pla de treball 2021-2025 i el pla anual d’actuacions per aquest 2021. Totes les dades que s’obtinguin de les actuacions anuals seran registrades i permetran obtenir estadístiques i conclusions sobre la incidència de patologies clíniques, zoonosi, dispersió dels animals i atropellaments. Aquesta informació serà molt útil, tant en l’àmbit de la gestió de les poblacions, com sanitàriament.