Girona lidera la caiguda del PIB a Catalunya, amb una variació interanual del -14,2%

Barcelona i Tarragona també cauen per sobre la mitjana espanyola

La demarcació de Girona va liderar la caiguda del PIB a Catalunya l'any 2020. Segons l'informe 'Evolució de l'activitat a les províncies espanyoles', publicat aquest dimecres pel Banc d'Espanya, el PIB a les comarques gironines es va reduir un 14,2% respecte a l'exercici anterior, una davallada superior a la mitjana de Catalunya (-11,4%) i del conjunt de l'Estat (-11%). Barcelona i Tarragona també van caure per sota la mitjana espanyola, amb variacions interanuals del -11,7% i del -11,4%, respectivament, mentre que Lleida va ser l'única demarcació on la caiguda del PIB es va situar per sota la mitjana espanyola, concretament en el -8%.

Segons el Banc d'Espanya, les restriccions a la mobilitat i el pes del turisme en cada una de les províncies són les dues variables més influents per determinar l'evolució del PIB. En aquest sentit, recorda que les tres demarcacions costaneres han estat "més exposades" als efectes de la crisi de la covid-19.

De fet, el Banc d'Espanya subratlla que les majors caigudes de PIB del 2020 es van concentrar a les províncies ubicades en l'arc mediterrani i a les Illes Canàries. A les Balears, per exemple, la davallada interanual del PIB va ser del 27%, mentre que a l'arxipèlag Canari es va situar entorn el -20%. Altres províncies greument afectades per la pandèmia van ser Màlaga (-17%), Alacant (-13,5%) i Granada (-12,6%). Tot i que només deu províncies de l'Estat presenten caigudes del PIB superior a la mitjana espanyola, aquestes representen el 33% de l'economia espanyola.

Per altra banda, l'estudi també posa en relleu l'impacte heterogeni que ha tingut la covid-19 sobre els diferents sectors. El Banc d'Espanya cita el comerç, transport i hostaleria (-24,1%) i les activitats artístiques i recreatives (-24,2%) com a sectors més afectats per la pandèmia, mentre que les activitats financeres (+2,9%), el sector públic (+1,4%) i el sector primari (+4,8%) van experimentar taxes de variació positives.